Hugo Couderé over Alterfin

See video

Alterfin cvba verzamelt kapitaal in België en investeert het in het Zuiden. Het ingezamelde kapitaal wordt ingezet als een continue financieringsbron voor het Zuiden. Zodra een partner zijn lening heeft terugbetaald, kan het kapitaal opnieuw gebruikt worden om andere organisaties in het Zuiden te financieren. Alterfin financiert microkredietinstellingen, die vele kleine kredieten toekennen aan tienduizenden kleine lokale ondernemers en boeren. Daarnaast worden ook organisaties van fairtradeproducenten gefinancierd. Alterfin is actief in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten.