Jakob De Proft over LETS

See video

LETS (Local Exchange and Trading System) a.k.a. Systeem voor Lokale Ruilhandel biedt je de kans te doen wat je graag doet én er een waardering voor te bekomen. Met deze waardering die ook in tijd kan zijn (een uur is een uur = timebanking) kan je beroep doen op een dienst van iemand anders. “Letsen” is helemaal niet nieuw en vele mensen doen het al zonder dit te weten (je onbaatzuchtig inzetten voor een medemens, familielid, de samenleving,…) Het is vooral een sociaal systeem.

Meer en meer begint deze “munt” naast het “echte geld” te leven of zelfs er de plaats van in te nemen.
De principes:

  •     “Ik doe iets voor jou, jij doet iets voor een ander en een ander doet iets voor mij”
  •     Iedereen kan wel iets!
  •     Denk globaal en voer lokaal uit.

Denk eens na: welke diensten zou jij kunnen aanbieden? En waar zou jij wel eens gebruik van willen maken? Lees het interview met Letsers op www.fairfin.be/lets om ideeën op te doen.

In meer dan 40 gemeenten in Vlaanderen wordt actief geletst.

Kijk op de site van LETS Vlaanderen voor een LETS-contact in jouw buurt: www.letsvlaanderen.be of bel 05 373 0 892. Nog geen LETS-groep in jouw buurt? Zoek vrienden, organisaties, medestanders. Neem contact met bestaande LETS-groepen en/of LETS Vlaanderen. Met hun starterspakket kan je aan de slag.