Johan Elsen van Oikocredit wil iets vertellen aan zijn buurvrouw

See video

Oikocredit Internationaal verzamelt kapitaal in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, de Verenigde Staten, Canada en andere landen. In België verloopt dit via de steunvereniging Oikocredit België (Oikocredit-be cvba-so). Het ingezamelde kapitaal wordt ingezet als een continue financieringsbron in ruim 60 landen verspreid over de hele wereld. Het grootste gedeelte van het kapitaal gaat naar microfinancieringsinstellingen, die vele kleine kredieten toekennen aan miljoenen kleine lokale ondernemers en boeren. In mindere mate worden ook rechtstreeks organisaties uit de agrarische, nijverheids- en onderwijssector gefinancierd.