Marc Bontemps over NewB

See video

NewB is een initiatief dat een coöperatieve bank van burgers wil oprichten, die enkel investeert in sociaal verantwoorde projecten. Als de bank wordt opgericht, ben je als coöperant automatisch aandeelhouder van die nieuwe coöperatieve bank. Elk NewB aandeel zal dan een aandeel zijn in die bank.

De aanvraag voor een banklicentie verloopt echter moeilijker dan verwacht en het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe bank zal starten. In de tussentijd wil NewB haar coöperanten al wel duurzame financiële producten aanbieden, te starten met een duurzame betaalkaart in het najaar van 2015. Dit zou de eerste bron van inkomsten zijn.

Als je een aandeel van NewB koopt, draag je bij aan de kosten om de nieuwe bank te ontwikkelen.

NewB werd opgericht in 2011 en heeft in 2015 meer dan 48.000 coöperanten.