Platform Belfius is van ons zingt deelnemers Belfius Brussels Marathon toe

Het platform 'Belfius is van ons' was vandaag aanwezig op de Belfius Brussels marathon, om haar stem te laten horen: neen aan de privatisering van de bank waarop de huidige regering aanstuurt, ja aan een bank voor het algemeen belang.

“Als men werkelijk wil dat Belfius ten dienste van het publiek belang staat en  niet van de private winst, dan is het aan ons burgers om de zaken in handen te nemen,” zongen de leden van het platform terwijl de marathonlopers voorbijliepen, op de tonen van het lied Les amoureux des bancs publics, (de geliefden van de publieke banken).

Nood aan een andere bank

“Dit is een actie om onze stem te laten horen,” legt één van de leden van het platform uit. Ze vindt dat het tijd is dat de burgers zich over de vraag bekommeren. De tijd dringt: de regering heeft deze zomer beslist dat ze met de privatisering van de bank wil starten in 2018.

Als je het uniform en homogeen Belgisch bancair landschap bekijkt, dan is het teleurstellend dat de regering Belfius opgeeft. In België functioneren alle grote banken op dezelfde manier, volgens de winstlogica en niet in functie van het algemeen belang. Bovendien staan de meeste banken onder buitenlandse controle. Gezien het feit dat Belfius vandaag in handen is van de staat, vormt het een opportuniteit voor de maatschappij om een bank te hebben die aan haar noden tegemoetkomt.

Toekomst Belfius gaat iedereen aan

Het platform wil mensen eraan herinneren dat de privatisering van Belfius gevolgen heeft voor alle burgers, Belfiusklant of niet. De bank kiest de projecten en bedrijven waarin geïnvesteerd wordt. Deze keuze heeft concrete gevolgen voor de samenleving. De keuze voor fossiele brandstoffen en wapens heeft niet dezelfde impact als investeringen in de bouw van scholen en ziekenhuizen.

Het platform Belfius is van ons verzet zich tegen de privatisering van Belfius en stelt een openbare bank voor onder maatschappelijke controle. Dit moet zorgen voor een toegankelijke publieke dienstverlening en controle over de investeringspolitiek en een einde maken aan het casinobankieren, waarbij wordt gespeculeerd op voedsel en het bankroet van landen.

Het platform Belfius is van ons zal haar standpunt blijven herhalen en roept de burgers op om dit te ondersteunen.

Zie www.belfiusisvanons.be