De financiering van de energietransitie: het spel zit op de wagen

Image from page 19 of "Victoria, B.C., Canada, Vancouver Island : fishing, shooting, golf, motoring, and all outdoor sports the whole year round in a mild and sunshiny climate without any extremes of heat or cold / by Richard L. Pocock ; edited, illustrat

De financiering van de energietransitie staat dan toch op de agenda. Afgelopen week waren er in Parijs twee belangrijke events: eerst de Climate Finance Day, die zich vooral richtte op bedrijven en de dag erna de One Planet Summit, georganiseerd door Macron en gericht op wereldleiders. Ook enkele financiële instellingen kondigden stappen aan. Een kort overzicht.

Om te beginnen een waarschuwing van de wetenschap (13-11), om ons eraan te herinneren waarin actie tegen klimaatverandering ook alweer zo belangrijk is: World Scientists’ Warning to Humanity: a second notice (15,000+ scientists from 184 countries). Dat er in het bedrijfsleven bewustzijn komt, blijkt onder andere uit de update van de Powering Past Coal Alliance declaration, die op de Cop23 initieel werd ondertekend door 20 staten (waaronder België). Dinsdag onderschreven ook 20 bedrijven (waaronder Engie) de verklaring. Vorige week brachten 250 directeurs van Franse bedrijven onder de titel ‘Osons Demain’ een manifest uit voor een echte ecologische transitie in Frankrijk.

Ook deze week enkele goede berichten van ‘onze’ banken en verzekeraars: AXA heeft een new and improved fossiele brandstofbeleid. Vanaf nu worden bedrijven die meer dan 30% van hun inkomsten uit steenkool halen, uitgesloten (tegenover 50% voorheen). Hierdoor worden de grootste steenkoolprocudenten uitgesloten van financiering door AXA. Ook ING kondigde een aanscherping van haar kolenbeleid aan. Ze geeft enkel kredieten aan nieuwe klanten in de energiesector als deze voor minder dan 10% afhankelijk zijn van kolen (vroeger 50%). Spijtig is wel dat kredietverlening aan bestaande klanten in de kolenindustrie die tot de helft (50%) in kolen zitten kan nog doorgaan tot 2025. De financiering van twee nieuwe (nog te bouwen) kolencentrales door ING gaat daarmee gewoon door. Eerder dit jaar kondigde BNP Paribas aan geen financiering meer geven aan bedrijven die voor 30% of meer van hun inkomsten halen uit teerzand, schalieolie en schaliegas. KBC neemt niet langer fossiele brandstofbedrijven op in haar duurzame fondsen. 

Ook aan de kant van de grote investeerders is er beweging. Met de actie Climate Action 100+ engageren 225 investeerders met een gezamenlijke beleggingsportefeuille van meer dan 26,3 biljoen dollar, zich om de grootste CO2-uitstoters van de wereld (BP, Glencore, Chevron, …) ertoe aan te zetten iets te doen tegen klimaatverandering. Ook in ons land zijn er mooie resultaten: UGent weert vanaf nu fossiele brandstoffen uit haar portefeuille en investeert een klein deel direct in lokale, hernieuwbare energie.

Op de One Planet Summit van Macron was er helaas weinig positief nieuws (zie het artikel van onze Franse BankWijzer collega Alex), buiten de aankondiging van de Wereldbank om vanaf 2019 geen upstream olie en gas meer te financieren. Goed nieuws van de Belgische overheid: België gaat groene obligaties uitgeven. Deze 'Green OLO' (lineaire overheidsobligatie) komt er in het eerste trimester van 2018 en moet tussen 3 en 5 miljard euro opleveren. Bij de projecten gaat het onder meer om het Gewestelijke Expressnet (GEN), offshore windmolenparken en de circulaire economie.

We zijn er nog lang niet. Waar de aandacht voor klimaatverandering groeit, blijft de focus op de korte termijn en de visie op geld als doel even hard bestaan. Desalniettemin zijn bovenstaande stappen voor het klimaat échte stappen, die ons de moed geven om deze strijd met bankklanten, studenten en organisaties in 2018 hevig verder te zetten!