Waarom kiezen voor een duurzaam bankproduct?

FairFin gelooft dat anders omgaan met geld de samenleving op een duurzame manier kan hertekenen, in het voordeel van mens en milieu. En ook de overheid kan kiezen voor een rechtvaardige en milieuvriendelijke economie. Bankklanten die hun geld op een doorsnee rekening plaatsen, steunen de economie zoals ze nú draait. Goed mogelijk dat je geld ook terecht komt bij wapenproducenten of milieuvervuilende bedrijven. 

Het kan ook anders. Je spaarcenten kunnen ook dienen voor investeringen in hernieuwbare energie, tewerkstellingsprojecten of microkredieten die ervoor zorgen dat mensen voor hun eigen ontwikkeling kunnen instaan. Dit soort investeringen richt zich niet enkel op financieel gewin.

  • Beleggingen en verzekeringsproducten met duurzaamheidscriteria hebben de laagste prioriteit, aangezien het geld naar beursgenoteerde ondernemingen gaat waarvan de hoofdactiviteit doorgaans niet focust op duurzaamheid. Geld ophalen is voor beursgenoteerde bedrijven bovendien een stuk makkelijker dan voor kleine initiatieven.

Direct en indirect investeren

Je kan je geld rechtstreeks of via een financier investeren in organisaties of ondernemingen die bijdragen aan duurzaamheid. Voorbeeld zijn buurtcentra, wereldwinkels of bedrijven die passiefhuizen bouwen. Als je je geld uitleent tegen voordelige voorwaarden, kan je dit soort initiatieven extra financiële ademruimte geven. Eventuele winsten kan men herinvesteren, en op die manier de werking verder uitbouwen. Een ander voordeel is dat je ondertussen een directe band kan opbouwen met het initiatief dat je ondersteunt.

Direct investeren is niet helemaal risicoloos. Een initiatief kan bijvoorbeeld over de kop gaan. Als je je geld liever meteen beschikbaar houdt, of als je een gegarandeerd basisrendement verwacht, kies je beter voor een duurzame spaarrekening.

Bekijk het overzicht met directe en indirecte investeringen.

 

Duurzaam sparen

Duurzame spaarrekeningen hebben hetzelfde rendement als een doorsnee spaarproduct, maar je geld wordt herbelegd in initiatieven waar mens en milieu beter van worden. Een aantal duurzame spaarproducten heeft nog ander specifiek kenmerk: het solidariteitsaspect. In dit geval betaalt de bank uit haar eigen middelen een solidariteitsbijdrage aan organisaties met een maatschappelijke meerwaarde.

Bekijk het overzicht van duurzame spaarproducten.

 

Beleggen en verzekeren

Wie geïnteresseerd is in beleggings- of verzekeringsproducten, kan investeren in bankproducten die kiezen voor effecten die gescreend werden op sociale en/of ecologische criteria. Dit zijn bankproducten die bestaan uit ondernemingen en overheden die op bepaalde duurzaamheidscriteria beter presteren dan een doorsnee onderneming of overheid. Doorgaans worden erg omstreden ondernemingen - zoals wapenproducenten of sterk milieuvervuilende bedrijven - geweerd uit de gescreende producten.

In een overzicht biedt FairFin informatie over beleggings- en verzekeringsproducten die in haar onderzoek het beste scoorden op enkele duurzaamheidscriteria. Een duurzame samenleving is echter niet de hoofddoelstelling van de ondernemingen in dit overzicht.

Bekijk het overzicht van duurzame beleggingen en verzekeringsproducten.

 

Duurzame overheidsinvesteringen

Ook de overheid kan investeren in duurzaamheid. Heel wat initiatieven rond cultuur, welzijn, openbaar vervoer; milieutechnologie en hernieuwbare energie hebben het moeilijk om financiering te vinden. In het onderstaande 'Memorandum voor de overheid' geeft FairFin suggesties en concrete tips voor verantwoorde overheidsinvesteringen. Meer aanbevelingen voor de overheid vind je op deze pagina