Fondsen met Ethibel label

Type Product: 
beleggen
Aanbieder
Aanbieder: 
Argenta, Bank De Groof en Banque de Luxembourg
Omschrijving: 

Forum Ethibel is een adviesbureau voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en maatschappelijk verantwoord investeren (MVI). Onder hun producten en diensten behoren labels of keurmerken. Forum Ethibel geeft een label aan financiële producten die aan hun niet-financiële criteria (inzake milieu, sociaal of bestuur) voldoen. Forum Ethibel garandeert dat financiële producten met een Ethibel label enkel beleggen in aandelen en obligaties uit het door Ethibel goedgekeurd investeringsregister. Hun werkwijze biedt ook kleine financiële spelers, zonder eigen MVI-onderzoeksdienst, de mogelijkheid om degelijke eigen MVI-fondsen aan te bieden.

De fondsen met een Ethibel label voor particulieren hebben de duurzaamheidstoetsing dit jaar niet met vrucht doorstaan. Allen investeren in één of meerdere bedrijven en/of overheden betrokken bij ernstige overtredingen van door België geratificeerde internationale conventies.

Omschrijving product:

Forum Ethibel garandeert dat financiële producten met een Ethibel label enkel beleggen in aandelen en obligaties uit het door Ethibel goedgekeurde investeringsregister. Hun werkwijze biedt ook kleine financiële spelers, zonder eigen SRI-onderzoeksdienst, de mogelijkheid om degelijke SRI-fondsen aan te bieden.

Op de Belgische markt worden volgende fondsen met een Ethibel-label voor particulieren aangeboden:

  • Argenta Fund – Responsible Growth Fund
  • Argenta Fund – Responsible Growth Fund Defensief
  • Argenta Fund – Country Bonds
  • BL (Banque de Luxembourg) – Equities Horizon
  • Degroof Global Ethical

Alle investerings- en uitsluitingscriteria van het Ethibel label worden toegepast door bovengenoemde fondsen. Let wel : niet door producten met een Ethibel certificering. Een certificering is geen kwaliteitslabel of keurmerk. Een certificering bevestigt enkel dat de beloftes ook waargemaakt zijn. Een certificering zegt niet dat die beloftes ook kwaliteitsvol zijn. Over producten met een certificering gaat het hier niet.

Investeringscriteria: 

De fondsen met een Ethibel label gebruiken je geld om te beleggen in beursgenoteerde aandelen en/of obligaties van bedrijven of overheden die gescreend werden op een reeks niet-financiële criteria.

Ze beleggen in beursgenoteerde bedrijven en overheden die ‘Best-in-Class’ zijn. Vigeo doet het niet-financieel onderzoek voor Forum Ethibel. Ze maken bedrijfsprofielen van bijna 2500 bedrijven. In het duurzaam investeringsuniversum van Ethibel zitten rond de 360 bedrijven. Vigeo maakt ook profielen op van 160 overheden, die gebaseerd worden op meer dan 120 indicatoren. De best scorende landen worden uitgeselecteerd om opgenomen te worden in het Ethibel investeringsregister.

Uitsluitingscriteria: 

Forum Ethibel hanteert ook een reeks uitsluitingscriteria waarop bedrijven die in belangrijke mate bij een bepaalde activiteit zijn betrokken, worden uitgesloten van het Ethibel investeringsregister.

Volgende zaken kunnen, onder voorwaarden beschreven op de Ethibel Forum website tot uitsluiting leiden: tabak, gokspelen, nucleaire energie, bewapening, schadelijke chemicaliën, seksindustrie, GGO’s in voeding, alcohol en dierenmishandeling.

Vervolgens kunnen ook volgende controversiële producten en activiteiten tot uitsluiting leiden : ernstige schendingen van arbeids- en mensenrechten, corruptie, milieudelicten, het niet naleven van internationale en nationale wet- en regelgeving, landroof, schaliegas, teerzanden, fossiele brandstoffen niet-gecertificeerd hout en palmolie, voedselspeculatie. De Ethibel Forum website geeft voor deze zaken evenwel geen verdere specificatie.

Kwaliteit onderzoek, transparantie en controle: 

Op de site van Ethibel Forum kan wie zich registreert alle bedrijven terugvinden die in aanmerking komen voor fondsen met een Ethibel label. Je vindt er over sommige bedrijven  ook een beknopte toelichting. Periodiek vind je in de jaarverslagen van de fondsen ook de namen en bedragen van de bedrijven en overheden en waarin die specifieke fondsen op het moment van de afsluiting van de jaarrekening in investeerden.

Bovendien houdt het label in dat Ethibel, als onafhankelijke derde, garandeert dat enkel in bedrijven geïnvesteerd wordt die toegelaten zijn tot hun duurzaam investeringsregister.

In tegenstelling tot vorig jaar bleek bij de uitgevoerde toetsing dat de aan particulieren aangeboden fondsen met een Ethibel label investeren in één of meerdere bedrijven en/of overheden betrokken bij ernstige overtredingen van door België geratificeerde internationale conventies.

Hieronder de ook 2 bedrijven betrokken bij maatschappelijk schadelijke praktijken, zoals opgenomen in het Dirty Profits III rapport, met name Gap en GlaxoSmithKline. Het BL-fonds investeert in Gap. Het Degroof-fonds in beiden. De Argenta-fondsen die in bedrijven investeren, beleggen ook in GlaxoSmithKline.

Financiële informatie: 

De lijst van bedrijven die in aanmerking komen is op basis van niet-financiële criteria opgebouwd. Voor de effectieve plaatsing van de gelden zal de vermogensbeheerder ook financiële criteria in rekening brengen.

Labels