J. Safra Sarasin

Type Product: 
beleggen
Aanbieder
Aanbieder: 
J. Safra Sarasin
Omschrijving: 

J. Safra Sarasin is een vermogensbeheerder met vertegenwoordiging in 25 landen wereldwijd. Hun hoofdzetel is in Zwitserland. J. Safra Sarasin had eind 2014 een balanstotaal van 34,421 miljard CHF en maakte over 2014 205,3 miljoen CHF (*1,202 voor euro) winst.

Meer info over J. Safra Sarasin

Jaarverslag 2014

J. Safra Sarasin biedt naast klassieke fondsen ook een gamma aan SRI-fondsen aan. Ze werden door Financité en FairFin uitgeroepen tot het 3e beste fondshuis. Let wel, niet al hun als duurzaam aangeboden fondsen zijn even duurzaam. Ze behaalden hun 3e plaats doordat hun voor de Belgische markt vergunde SRI-fondsen gemiddeld de 3e beste score haalden op het duurzaamheidsonderzoek.

Omschrijving product:

De als duurzaam aangeboden fondsen van J. Safra Sarasin gebruiken je geld om te beleggen in beursgenoteerde aandelen en/of obligaties van bedrijven of overheden die gescreend werden op een reeks niet-financiële criteria. J. Safra Sarasin hanteert de ‘Best-in-Class’ methode en biedt daarnaast fondsen aan met een thematische benadering.

Volgende fondsen behaalden één ster op het duurzaamheidsonderzoek

Vooreerst zijn er de fondsen die investeren in best-in-class bedrijven in bijna alle sectoren.

 • Sarasin Sustainable Bond - EUR High Grade
 • Sarasin Sustainable Equity-Europe  
 • Sarasin Sustainable Equity-Real Estate Global  

Vervolgens zijn er de fondsen die een thematische benadering volgen en investeren in aandelen van bedrijven die gaan voor specifieke uitdagingen.

 • Sarasin New Power Fund
 • Sarasin Sustainable Water Fund   
 • Sarasin Oekosar Equity – Global 

Volgende fondsen behaalden geen ster daar ze investeerden in overheden of bedrijven betrokken bij ernstige schendingen van door België geratificeerde internationale conventies.

 • Sarasin Sustainable Bond - EUR Corporates
 • Sarasin Sustainable Bond CHF
 • Sarasin Sustainable Bond Euro
 • Sarasin Sustainable Equity - Global
 • Sarasin Sustainable Equity-Global Emerging Markets
 • Sarasin Sustainable Equity-USA
 • Sarasin Sustainable Portfolio – Balanced
Investeringscriteria: 

De als duurzaam aangeboden fondsen van J. Safra Sarasin gebruiken je geld om te beleggen in beursgenoteerde aandelen en/of obligaties van bedrijven of overheden die gescreend worden op een reeks niet-financiële criteria. Ze beleggen in beursgenoteerde bedrijven en overheden die ‘Best-in-Class’ zijn.

Meer info over deze selectie op de site van Eurosif (in het Duits).

Daarnaast biedt J. Safra Sarasin ook fondsen aan met een thematische benadering. Ze investeren in bedrijven die oog hebben voor mens en milieu dat verder gaat dan nationale en internationale standaards. Onder meer via: de bestrijding van de klimaatverandering en het ontwikkelen van alternatieve energie en energie-efficiënties.

Het New Power fonds investeert in bedrijven gespecialiseerd in hernieuwbare energie, zoals wind, water, biomassa, zon en geothermie of in bedrijven die werken aan het verbeteren van energie-efficiëntie. Verder investeert het fonds ook in ondernemingen die binnen de traditionele energiesector innovatieve  milieubeschermende en sociale oplossingen aanbieden. 

Het waterfonds van Sarasin investeert in bedrijven die zich toeleggen op : water toe- en afvoer, technologieën en dienstverleningen (o.a. onderzoek en ontwikkeling, planning en advies, constructie van bedrijven, pompen, buizen, filters, installatietechniek, water besparende toestellen, verbruiksmeting, chemicaliën en analyse). Als ook in bedrijven gaan voor duurzaam watergebruik en zich toeleggen op spaarzaam en efficiënte omgang met water binnen hun productie. 

Sarasin Oekosar Equity – Global, investeert in meerdere ‘toekomstgerichte thema’s’, sectoren en activiteiten. Meer specifiek gaat het over : ‘energie en klimaat, gezondheid, water, consumptie, mobiliteit, slimme huisvesting, financiële dienstverlening en de kenniseconomie’.

De bedrijven waarin door thematische fondsen geïnvesteerd wordt zorgen mee voor de invulling van onze basisbehoeften. Dat sluit niet uit dat men toch nog investeert in bedrijven of overheden betrokken bij schendingen van door België geratificeerde internationale conventies. Lees meer over themafondsen.

Uitsluitingscriteria: 

Het is dus belangrijk dat J. Safra Sarasin ook uitsluitingscriteria hanteert. De uitsluitingscriteria worden toegepast op alle beleggingsproducten voor particulieren die ze als duurzaam commercialiseren.

Ze investeren niet in bedrijven die meer dan 5% van hun omzet halen uit : kernenergie, wapens, schadelijke chemicaliën, tabak, genetische manipulatie in landbouwproducten, porno. Eveneens uitgesloten worden de 30 bedrijven met de grootste militaire opdrachten wereldwijd en de 10 bedrijven met de grootste wereldwijde opdrachten op het gebied van genetisch gemodificeerd zaad. Men investeert ook niet in ondernemingen betrokken bij substantiële schendingen van basisarbeidsrechten.

Meer info over deze selectie op de site van Eurosif (in het Duits).

 

Kwaliteit onderzoek, transparantie en controle: 

Sarasin publiceert niet alle namen van de bedrijven en overheden die in aanmerking komen voor hun beleggingsfondsen. Periodiek vind je de namen en bedragen van de bedrijven waarin die specifieke fondsen op het moment van de afsluiting van de jaarrekening in investeerden hier.

De toetsing van de als duurzaam aangeboden fondsen van J. Safra Sarasin leverde investeringen op in 4 bedrijven betrokken bij schendingen van door België geratificeerde internationale conventies. Waaronder Samsung, GlaxoSmithKline en Gap die ook in ons Dirty Profits III rapport voorkomen.

Financiële informatie: 

De lijst van bedrijven die in aanmerking komen is op basis van niet-financiële criteria opgebouwd. Voor de effectieve plaatsing van de gelden zal de vermogensbeheerder ook financiële criteria in rekening brengen.

Praktische informatie: 

De hierboven opgesomde fondsen zijn vergund voor de Belgische markt. J. Safra Sarasin heeft evenwel geen kantoren in België. Hun fondsen zijn bijgevolg enkel te verkrijgen bij financiële instellingen die ook andere fondsen dan hun huisfondsen aanbieden.  J. Safra Sarasin zal ons in april 2015 laten weten welke Belgische aanbieders het best op de hoogte zijn van hun producten.

Labels