KBC beleggingsfondsen

Type Product: 
beleggen
Aanbieder
Aanbieder: 
KBC
Omschrijving: 

KBC is een Belgische bank- en verzekeringsgroep opgericht in 1998 door de fusie van drie Belgische financiële instellingen: Kredietbank, ABB-verzekeringen en CERA-Bank. KBC is de tweede grootste bankverzekeraar in België. De KBC-groep had eind 2013 een balanstotaal van 241 miljard euro en 1029 miljoen euro winst.

KBC is marktleider in België wat betreft duurzamer beleggingsvarianten. Ze heeft het meeste particuliere geld in beheer dat ook beheerd wordt op basis van Ecologische Sociale en Governance-criteria.

 

Omschrijving product:

De als duurzaam aangeboden fondsen van KBC Bank gebruiken je geld om te beleggen in beursgenoteerde aandelen en/of obligaties van bedrijven of overheden die gescreend werden op een reeks niet-financiële criteria. KBC hanteert de ‘Best-in-Class’ methode en biedt daarnaast fondsen aan met een thematische benadering.

KBC biedt een zeer ruim gamma aan SRI-fondsen aan.

Fondsen die 1 of meer sterren behaalden zijn:

 • KBC Bonds SRI High Intrest (2 sterren)   
 • KBC Institutional Fund SRI Euro Bonds (2 sterren)
 • KBC Obli Euro (1 ster)

Al deze fondsen beleggen in obligaties. De eerste 2 van overheden en bedrijven. Het laatste enkel in overheden. Hun benadering van overheden werd als minder kwaliteitsvol gescoord, vandaar slechts 1 ster.

Best-in-Class Fondsen zonder ster, omdat ze investeren in een of meer bedrijven of overheden betrokken bij schendingen van door België geratificeerde internationale conventies:

 •     KBC Eco Fund Sustainable Euroland     
 •     KBC Institutional Fund SRI Euro Equities       
 •     KBC Institutional Fund SRI World Equity       
 •     KBC Institutional Fund Global SRI Defensive 1
 •     KBC Participation SRI Corporate Bonds

KBC biedt ook nog een aantal fondsen aan die beleggen in de munten en effecten van 1 overheid die door de KBC-screening kwam. Volgende fondsen ontvingen 2 sterren  : KBC Renta -AUDrenta, Canarenta, NOKrenta, NZDrenta, Sekarenta. KBC Renta – Decarenta en Sterlingrenta ontvingen 1 ster. Het verschil in sterren zit ook hier in de KBC benadering van overheden die als als minder kwaliteitsvol gescoord werd. De fondsen met 1 ster investeren enkel in overheden.

Vervolgens zijn er de fondsen die een thematische benadering volgen en investeren in aandelen van bedrijven die gaan voor specifieke uitdagingen.

In volgende fondsen werden geen bedrijven aangetroffen uit de zwarte lijst van Financité.

 • KBC Eco Fund Alternative Energy       
 • KBC Eco Fund Climate Change   
 • KBC Eco Fund Impact Investing

Ze behaalden evenwel geen ster daar ze laag scoorden op de andere onderzochte criteria.

Volgende fondsen werden niet weerhouden daar ze investeren in één of meer bedrijven of overheden betrokken bij schendingen van door België geratificeerde internationale conventies.

 •     KBC Eco Fund World
 •     KBC Eco Fund Water
 •     KBC Eco Fund Agri 

Regelmatig lanceert KBC ook fondsen en beleggingsverzekeringen met kapitaalbescherming die duurzaamheidscriteria hanteren.

Investeringscriteria: 

De als duurzaam aangeboden fondsen van KBC Bank gebruiken je geld om te beleggen in beursgenoteerde aandelen en/of obligaties van bedrijven of overheden die gescreend worden op een reeks niet-financiële criteria. Ze beleggen in beursgenoteerde bedrijven en overheden die ‘Best-in-Class’ zijn. KBC AM onderzoekt 2100 bedrijven, de beste 40% per sector (20% voor de sectoren mijnbouw en energie) komen in aanmerking voor investering. Men onderzoekt ook staten en van hen wordt de 50% beste geselecteerd.

Meer info over deze selectie op de site van KBC AM

Daarnaast biedt KBC ook fondsen aan met een thematische benadering. Ze investeren in bedrijven die uitdrukkelijk gaan voor de bestrijding van de klimaatverandering en het ontwikkelen van alternatieve energie. Ze kiezen voor bedrijven die daar met minimaal 50% van hun omzet voor gaan. Indien ze marktleider zijn, met minimaal 10% van de omzet.

Het KBC fonds dat investeert in de bestrijding van klimaatverandering investeert in CO2-arme hernieuwbare energiewinning, CO2-armere productie van materialen, watervoorziening en –behandeling en recyclage/afvalverwerking.

Haar alternatieve energiefonds investeert in efficiëntere en milieuvriendelijkere productie, ontwikkeling en aanwending van hernieuwbare energiebronnen (wind, zon, aarde, biomassa, getijden, water,..). Een drastische omschakeling naar dergelijke energiebronnen is immers nodig om de uitstap uit kernenergie mogelijk te maken, als antwoord op de groeiende energievraag en om verdere klimaatopwarming te vermijden.

KBC Eco Fund Impact Investing belegt wereldwijd in beursgenoteerde bedrijven die ‘bijdragen tot duurzame ontwikkeling’. Het wordt door KBC ‘beleggen met impact’ genoemd daar het gericht is op mensen die ‘én rendement en een positieve impact op de samenleving verwachten’. Hoe en in welke mate dit fonds daardoor in andere bedrijven investeert dan de andere Eco-fondsen is evenwel onduidelijk.

De bedrijven waarin door thematische fondsen geïnvesteerd wordt zorgen mee voor de invulling van onze basisbehoeften. Dat sluit niet uit dat men toch nog investeert in bedrijven of overheden betrokken bij schendingen van door België geratificeerde internationale conventies. Lees meer over themafondsen.

Uitsluitingscriteria: 

KBC hanteert uitsluitingscriteria. De KBC-uitsluitingscriteria worden toegepast op alle beleggingsproducten voor particulieren die ze als duurzaam commercialiseren.

Ze investeren niet in bedrijven die betrokken zijn bij controversiële wapens, gokken en tabak. Ook bedrijven waarvoor wapenproductie hun hoofdactiviteit is worden uitgesloten. Bedrijven die ernstig betrokken zijn bij schadelijke bedrijfsprocessen zoals mensen- en arbeidsrechtenschendingen, komen ook niet aanmerking. Wanneer ze niet aan een aantal extra voorwaarden voldoen, worden ook bedrijven uitgesloten van investering die betrokken zijn bij kernenergie, biomassa, bedrijven met activiteiten in controversiële landen of andere controverses.

Zie ook de site van KBC AM

Kwaliteit onderzoek, transparantie en controle: 

Aangezien KBC de namen van alle bedrijven en overheden die in aanmerking komen voor hun beleggingsfondsen publiceert, kan je zelf oordelen. Je vindt er ook een detail van de scores die de onderzochte bedrijven toegekend kregen, zowel van de weerhouden als de niet-weerhouden bedrijven. Periodiek vind je in de jaarverslagen van de fondsen ook de namen en bedragen van de bedrijven en overheden waarin die specifieke fondsen op het moment van de afsluiting van de jaarrekening in investeerden.

De toetsing van de duurzame fondsen van KBC leverde investeringen op in 11 bedrijven betrokken bij schendingen van door België geratificeerde internationale conventies. Waaronder Samsung, GlaxoSmithKline en Gap die ook in ons Dirty Profits III rapport voorkomen. Voor KBC algemeen stelden we vast in ons Dirty Profits III onderzoek, dat ze voor eigen rekening of voor hun klanten investeren in 20 van de 25 onderzochte bedrijven betrokken bij maatschappelijk schadelijke praktijken.

Financiële informatie: 

De lijst van bedrijven die in aanmerking komen is op basis van niet-financiële criteria opgebouwd. Voor de effectieve plaatsing van de gelden zal de vermogensbeheerder ook financiële criteria in rekening brengen.

Praktische informatie: 

Fondsen aankopen kan online

Labels