Triodos beleggingsfondsen

Type Product: 
beleggen
Aanbieder
Aanbieder: 
Triodos Bank
Omschrijving: 

Triodos Bank is een Nederlandse bank die filialen opende in achtereenvolgens België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland. In 2013 had Triodos Bank een balanstotaal van 6.4 miljard en een winst van 26 miljoen. De bank is een pionier inzake duurzaam, ethisch en transparant bankieren en werd door de Financial Times tot meest duurzame bank ter wereld uitgeroepen in 2009.

Triodos Bank biedt enkel duurzame fondsenvarianten aan. Triodos Bank werd uitgeroepen tot het beste Funds House. Alle Triodosfondsen behaalden minimum 2 sterren op het duurzaamheidsonderzoek.

Omschrijving product:

De beleggingsfondsen van Triodos Bank gebruiken je geld om te beleggen in beursgenoteerde aandelen en/of obligaties van bedrijven of overheden die gescreend werden op hele reeks niet-financiële indicatoren: bedrijven die voor minimum 50% van hun omzet, specifieke duurzame producten of diensten leveren of best-in-class zijn.

Meer info hier.

Triodos Bank biedt 4 beleggingsfondsen aan.

Vier varianten van een fonds gecommercialiseerd onder de naam Triodos Sustainable Fund. Een Pioneer, Equity, Bond en Mixed variant.

  • Het Triodos Sustainable Equity Fund belegt vooral in aandelen van bedrijven die veel geld via de beurs ophalen en die in hun sector ‘best-in-class’ scoren.  
  • Het Triodos Sustainable Pioneer Fund belegt in aandelen van meestal kleinere bedrijven die via de beurs geld ophalen en die koploper zijn op het vlak van klimaatbescherming, gezond leven en milieutechnologie.
  • Het Triodos Sustainable Bond Fund belegt in obligaties van (semi)overheden en bedrijven die veel geld via de beurs ophalen, die de Triodos-toetsing doorstonden.
  • Het Triodos Sustainable Mixed Fund belegt zowel in aandelen als obligaties van zowel overheden als bedrijven die de Triodos screening doorstonden.
Investeringscriteria: 

De beleggingsfondsen van Triodos Bank gebruiken je geld om te beleggen in beursgenoteerde aandelen en/of obligaties van bedrijven of overheden die gescreend werden op hele reeks niet-financiële indicatoren.

Vooreerst kiest Triodos Bank voor bedrijven die via minimum 50% van hun omzet, specifieke duurzame producten of diensten leveren. Producten of diensten die actief bijdragen tot een schone aarde, klimaatbescherming of gezond leven.

  • Klimaatbescherming : o.a. energieproductie door gebruikmaking van natuurlijke hulpbronnen (zon, wind, golfslag, …) en energieopslag.
  • Gezond leven : medische technologie, medicijnen voor ontwikkelingslanden, schoon drinkwater, voeding uit biologische landbouw, …
  • Milieuevenwicht : milieutechnologie en water

Daarnaast beleggen de fondsen in beursgenoteerde bedrijven en overheden die ‘Best-in-Class’ zijn. Deze bedrijven zijn vergeleken met hun sectorgenoten op 70 niet-financiële indicatoren: indicatoren die betrekking hebben op hun ecologisch, sociaal en bestuurlijk functioneren. De beste 50% per sector komen in aanmerking voor investering. Overheden moeten behoren tot de 50 best functionerende democratieën binnen de groep van 100 grootste economieën. 

Het Pioneer fonds investeert in bedrijven die meer dan 50% van hun omzet halen uit activiteiten met betrekking tot ‘klimaatbescherming, gezond leven en milieutechnologie’. Het fonds gaat ook voor ‘de absolute koplopers op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’.  Dergelijke bedrijven komen ook in aanmerking voor de andere fondsen, maar in mindere mate. De andere fondsen gaan minder exclusief voor de duurzame sectoren. Ze investeren in grote bedrijven uit bijna alle sectoren die in hun sector ‘best-in-class’ scoren. Het Pioneer fonds behaalde 3 sterren op het duurzaamheidsonderzoek, de andere fondsen 2.

Zie ook: http://www.triodos.be/nl/over-triodos-bank/wat-we-doen/duurzaamheidstoetsing/

Uitsluitingscriteria: 

Alle fondsen van Triodos Bank investeren niet in bedrijven betrokken bij activiteiten die ‘de totstandkoming van een duurzame samenleving op lange termijn belemmeren’. Zo financieren ze geen bedrijven die betrokken zijn bij wat ze noemen niet duurzame producten en diensten : wapens, kernenergie, milieugevaarlijke stoffen zoals asbest, niet conventionele gaswinning zoals schaliegas en oliewinning zoals uit teerzanden. Vanaf dat ze 5% van de omzet uitmaken, worden bedrijven betrokken bij volgende producten en diensten uitgesloten: bont, kansspelen, porno. 10% voor tabak.

Ook bedrijven die ernstig betrokken zijn bij bedrijfsprocessen die een belemmering vormen voor duurzame ontwikkeling worden uitgesloten. Hieronder vallen onder meer: schending mensen- en basisarbeidsrechten, corruptie, overtreding van internationale codes en conventies en steun aan of profiteren van repressieve regimes.

Wanneer ze niet aan een aantal voorwaarden voldoen, worden ook volgende zaken uitgesloten: dierenproeven, productie dierlijke voeding, genetische modificatie, ..

Overheden worden uitgesloten ingeval ze vallen onder een door de VN gesteunde boycot en de belangrijkste breed gedragen VN conventies niet hebben onderschreven.

Zie ook: http://www.triodos.be/downloads/downloads-nl/beleggen/triodos-sustainbale-pioneer-fund/overige/minimumeisen.pdf

Kwaliteit onderzoek, transparantie en controle: 

Op de site van Triodos vind je alle bedrijven en overheden terug die in aanmerking komen voor hun fondsen. Aangezien Triodos Bank de namen van alle bedrijven en overheden die in aanmerking komen voor hun beleggingsfondsen publiceert, kan je zelf oordelen.

Periodiek vind je ook een overzicht van alle concrete beleggingen, inclusief enkele lijnen uitleg over waarom die bedrijven inhoudelijk goed scoren.

Er werden geen bedrijven aangetroffen op de zwarte lijst van Financité met bedrijven betrokken bij ernstige schendingen van door België geratificeerde internationale conventies. We troffen ook geen enkel bedrijf aan betrokken bij schadelijke praktijken opgenomen in het Dirty Profits III rapport.

Financiële informatie: 

De lijst van bedrijven die in aanmerking komen is op basis van niet-financiële criteria opgebouwd. Voor de effectieve plaatsing van de gelden zal de vermogensbeheerder ook financiële criteria in rekening brengen.

Praktische informatie: 

Wie wil beleggen in een fonds kan van start via : http://www.triodos.be/nl/particulieren/beleggen/beleggingsfondsen/

Labels