Sociale crowdfunding via SoCrowd

Type Product: 
lening
Aanbieder
Aanbieder: 
Socrowd cvba
Omschrijving: 

Socrowd cvba-so trekt kapitaal aan via crowdfunding en financiert daarmee organisaties met maatschappelijke meerwaarde in Vlaanderen en Brussel. Bekijk hier een kort interview met Tom Alleman, ex CEO van SoCrowd!

Op de website van Socrowd vind je verschillende duurzame projecten die een lening nodig hebben. Elk project heeft een specifiek doelbedrag en een deadline. Als sympathisant kan je aandelen van Socrowd aankopen en hiermee een project naar keuze ondersteunen. Als het project het vooropgestelde doelbedrag tijdig kan verzamelen, verdriedubbelt Socrowd het bedrag uit de eigen middelen en stelt dit er beschikking van het project in de vorm van een renteloze lening. De betrokken organisatie betaalt vervolgens de lening af binnen de afgesproken termijn.
Socrowd zet vol in op sociaal rendement en werkt daarom met renteloze leningen en aandelen zonder dividend.

Socrowd bestaat sinds 2004. Tot 2013 was dit onder de naam Netwerk Rentevrij. Met de hulp van Socrowd werden er over de jaren al een 120-tal projecten gerealiseerd.

Begin oktober 2015 zijn er ruim 870 investeerders, die elk gemiddeld ongeveer 4000 euro investeren. Het maximum dat je als particulier mag investeren is 5000 euro.

Omschrijving product:

Een aandeel van Socrowd kost 100 euro. Je kunt zelf kiezen welk project van Socrowd je hiermee wilt steunen. Er zijn geen instap- of uitstapkosten.

Elke aandeelhouder mag op de algemene vergadering een aantal stemmen uitbrengen gelijk aan het aantal aandelen dat hij bezit.

Er is geen financieel rendement. Het maatschappelijk rendement staat centraal: elke euro die je investeert staat voor 3 euro renteloze lening voor een organisatie die je een warm hart toedraagt.

Je hebt elk jaar de kans op je uittreding uit de coöperatie aan te vragen. De voorwaarden zijn vastgelegd door de coöperatie. De meeste mensen kiezen er voor hun engagement minstens te laten samenlopen met de lening van het project dat ze met hun aandeelhouderschap steunen.

Bezoek de website van Socrowd
Lees meer over erkende coöperaties

Labels