Leen geld uit aan een onderneming die je kent

Type Product: 
lening
Aanbieder
Aanbieder: 
Vrienden, kennissen, familie, etc.
Omschrijving: 

Meer en meer mensen kiezen er voor om hun geld te plaatsen in een onderneming van eigen keuze, dichtbij huis. Dit concept heet Winwinlening. Het voordeel voor jou als leninggever: je weet wat er met je geld gebeurt, je ontvangt rente (in 2016: tussen 2.25% en 1.125%) én je geniet van een belastingvoordeel.

Winwinleningen: belastingkorting van 2,5%
Wie als vriend, kennis of familielid een lening toekent aan een bedrijf kan daar een jaarlijkse belastingkrediet van 2,5% op het openstaand kapitaal van ontvangen. Als de kredietnemer niet kan terugbetalen, kan je bovendien 30% van het nog verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalige belastingvermindering.

Als leninggever moet je wonen in het Vlaams Gewest en geen werknemer of wettelijk samenwonende partner zijn van de kredietnemer. De leningnemer moet een kleine of middelgrote onderneming zijn. Ook vzw’s met een gehele of gedeeltelijke commerciële activiteit kunnen als een KMO beschouwd worden. Je moet een  aanvraag indienen bij PMV (met name Waarborgbeheer NV) waar de lening aanvaard en geregistreerd moet worden.

Omschrijving product:

Het bedrag van de lening mag maximaal 50.000 euro bedragen per kredietgever en maximaal 200.000 per kredietnemer. De looptijd van de lening moet acht jaar bedragen, maar een volledige vervroegde terugbetaling is mogelijk. De hoogte en laagte van de rentevoet is vastgelegd. Voor 2015 bedraagt die maximum 2,5% en minimum 1,25% (de helft). De kredietnemer moet hierop 25% roerende voorheffing doorstorten aan de fiscus.

Merk op dat de tussenkomst van de fiscus een belastingkrediet is. Dit houdt in dat je de tussenkomst niet alleen in mindering kan brengen van je te betalen belastingen, maar ook kan terugvorderen als je minder belasting moet betalen dan wat je kan aftrekken.

Bezoek de website van PMV over de winwinlening.

Labels