Belfius Life Plan pensioensparen/ langetermijnsparen

Type Product: 
pensioensparen
Aanbieder
Aanbieder: 
Belfius
Omschrijving product:

Dit pensioenspaarproduct geniet als Tak-21 verzekeringsproduct van een kapitaalsgarantie die door Belfius Insurance wordt gedekt, alsook een minimaal gegarandeerd rendement, aangevuld met een eventuele winstdeelname. De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen daarenboven onder het wettelijke Belgische depositogarantiestelsel ten belope van 100.000 EUR per persoon en per verzekeringsonderneming.

 

Investeringscriteria: 

Belfius spreekt op haar website over bepaalde duurzaamheidsprincipes die gebaseerd zijn op 'Portfolio21'. Er wordt gesproken over de basisconventies van de IAO (Internationale Arbeids Organisatie), het uitsluitingsbeleid van het Noors Pensioenfonds en de uitsluiting van bepaalde bedrijven die actief zijn in de wapensector.

Kwaliteit onderzoek, transparantie en controle: 

Geen transparantie en controlemogelijkheden:
Zoals veel verzekeringsmaatschappijen maakt Belfius Insurance zijn concrete investeringen of de bedrijven die niet door hun screening geraakten, niet bekend. Het is voor wat de arbeidsrechten betreft, bijna onmogelijk om uit te maken hoe Belfius Insurance de multi-interpretabele criteria in de praktijk invult. Het is mogelijk dat Belfius, ook via Portfolio21, bijvoorbeeld belegt in bedrijven uit het Dirty Profits rapporten, betrokken bij schending van arbeids- en mensenrechten.

Het Noors Pensioenfonds maakt haar uitsluitingen wel publiek. Deze uitsluitingen i.v.m. milieuschade zijn een vertrekpunt, een absoluut minimum. Veel milieuvervuilende bedrijven staan niet op die lijst. Veel klimaatopwarmende activiteiten zoals steenkoolcentrales, oliewinning uit teerzanden, etc. worden door het Noorse fonds ook niet uitgesloten.

Tot slot laat het uitsluiten van beleggingen in bedrijven ‘wier hoofdactiviteit in de defensiesector ligt’, beleggingen in zeer veel wapenbedrijven toe. 9 uit de top-20 en 46 uit de top-100 van de grootste wapenproducenten (wereldwijd exclusief China) worden volgens dit criterium niet uitgesloten.