VDK Life pensioensparen/ langetermijnsparen

Type Product: 
pensioensparen
Aanbieder
Aanbieder: 
VDK Spaarbank
Omschrijving: 

Dit is eigenlijk het Belfius Life Plan dat eveneens door VDK wordt verdeeld.

Meer info op de website van VDK

Omschrijving product: