Ethias verzekeringsproducten

Type Product: 
verzekeren
Aanbieder
Aanbieder: 
Ethias NV
Omschrijving: 

Ethias Verzekeringen is een Belgische verzekeraar die al sinds de Eerste Wereldoorlog actief is. In 2013 had Ethias een balanstotaal van 20,5 miljard euro en een winst van 110 miljoen euro. De verzekeraar profileert zich als een bedrijf dat inzet op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Omschrijving product:

Ethias NV biedt klassieke verzekeringsproducten aan, zoals onder meer: familiale en hospitalisatieverzekeringen, voertuigverzekeringen, woningverzekeringen, reis- & sportverzekeringen en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen.

Meer info : http://www.ethias.be/nl/stc/ETIF020/Particulieren/Verzekeren.htm

Op deze verzekeringen is een ethische investeringscode (zie hieronder) van toepassing.

Daarnaast biedt Ethias als verzekeringsagent voor Integrale gvk, ook spaarverzekeringen (Certiflex) en renteverzekeringen (RENT) aan binnen de Tak 21 en telkens via 3 verschillende formules. Op deze producten is de ethische investeringscode niet van toepassing.

Investeringscriteria: 

De verzekeringsportefeuille van Ethias wordt voor het overgrote deel belegd in: obligaties van bedrijven en overheden, aandelen, vastgoed, leningen en hypothecaire kredieten, bedragen bij herverzekeraars en korte termijn beleggingen.

Uitsluitingscriteria: 

De ethische investeringscode van Ethias houdt in dat geen enkele rechtstreekse belegging gedaan mag worden in bedrijven waarvan er ernstige aanwijzingen zijn dat zij zich schuldig maken aan of voordeel halen uit schendingen van internationale normen en standaarden. Heel concreet betekent dit dat onder meer beleggingen uitgesloten worden in bedrijven betrokken bij productie, opslag en handel van controversiële wapens (humanitair recht), die zich schuldig maken aan schendingen van de basisarbeidsrechten van de ILO (sociaal recht), die fundamentele rechten en vrijheden schenden (burgerlijk recht), die zich niet houden aan cruciale milieuconventies op het gebied van klimaatverandering, biodiversiteit, natuurbescherming en dierenrechten (milieurecht), of die zich schuldig maken aan corruptie en belastingfraude (corporate governance).

Lees meer op de website van Ethias

Kwaliteit onderzoek, transparantie en controle: 

De ethische investeringscode is van toepassing op alle aandelen- en obligatieportefeuilles van de Ethias Groep in het kader van hun rechtstreekse beleggingen. Het percentage van de aandelen en obligatieportefeuille in het geheel van de portefeuille, maakt Ethias niet bekend. Bovendien geldt de code niet voor de niet rechtstreekse beleggingen. Volgens Ethias kan een indirecte investering via beleggingsfondsen in foute bedrijven niet uitgesloten worden, maar betreffen deze indirecte investeringen minder dan 0,5% van de verzekeringsportefeuille.

Ethias maakt duidelijk hoe ze met de multi-interpretabele niet-financiële criteria omgaan door een lijst te publiceren van bedrijven waarin ze niet mogen beleggen. Dat effectief niet in die lijst belegd wordt, wil men laten certificeren door een onafhankelijke derde. Ethias stelt momenteel dat de nodige stappen gezet worden om een externe certificering van het ethische beheer van de portefeuille te bekomen.

Nader onderzoek, van het lijst met bedrijven waarin niet mag belegd worden, laat toe om bijkomende vaststellingen te doen. Het is een indrukwekkende en lange lijst, wat erop wijst dat het Ethias menens is. Tezelfdertijd stelden we vast dat toch nogal wat bedrijven ontbraken. Met name veel bedrijven uit de top100 (exclusief China) met wapenproducenten, bedrijven betrokken bij steenkool en landroof, bedrijven uit ons Dirty Profits II rapport, … De lijst is recent en nog in volle ontwikkeling. FairFin hoopt dat hij snel met een aantal schadelijke spelers aangevuld zal worden.

Praktische informatie: 

Wie een verzekering bij Ethias wil nemen kan van start op www.ethias.be

Labels