Verzekeringsproducten Belfius Insurance

Type Product: 
verzekeren
Aanbieder
Aanbieder: 
Belfius, DVV, Corona Direct
Omschrijving: 

Belfius is een Belgische bankverzekeraar die in 2011 is losgemaakt uit de Dexia-groep. Ze heeft eind 2013 een balanstotaal van 183 miljard euro en boekte in 2013 445 miljoen euro winst. De onderneming profileert zich als de belangrijkste financier van investeringen in de publieke en de sociale sector in België. Belfius Insurance is de verzekeringstak van Belfius.

De duurzamere verzekeringsvarianten van Belfius Insurance zijn sommige beleggingsverzekeringen (tak23) en alle schade- en levensverzekeringen (tak 21 en 26). De duurzame varianten van de beleggingsverzekeringen tak23, Belfius Life Values bijvoorbeeld, beleggen in door Belfius als duurzaam aangeboden fondsen. De schade- en levensverzekeringen tak 21 en 26 beleggen volgens de niet-financiële criteria van Portfolio21.

Omschrijving product:

De niet-financiële criteria van Portfolio21 zijn van toepassing op schadeverzekeringen en levensverzekeringen tak21 en tak26. Dit houdt in dat de criteria van Portfolio21 van toepassing zijn op onder meer volgende  producten :

Klassieke schadeverzekeringen zoals: brand, motorrijtuigen, hulp bij pech en reisbijstand, burgerlijke aansprakelijkheid, verzekerd inkomen, hospitalisatie, uitvaartverzekeringen, ...

Verder ook op beleggingsverzekeringen tak 21 en 26 zoals Belfius Invest Capital, Belfius Life Junior, Belfius Safe Invest Bonus, Belfius Safe Invest Rent, DVV Life Invest Protect, DVV Atlantica Maxima, …

Ook een aantal fiscaal voordelige formules in het kader van het pensioensparen, langetermijnsparen en/of schuldsaldoverzekeringen passen de criteria van Portfolio21 toe, zoals Belfius Life Plan en DVV Save 3.

Investeringscriteria: 

Volgens Belfius bestaan 70% van de beleggingen van Portfolio21 uit aandelen van bedrijven en obligaties van bedrijven en overheden. Op deze worden de Portfolio 21 criteria toegepast. De overige 30% van de middelen worden niet gescreend. Ze bestaan volgens Belfius onder meer uit: Belgische hypotheken, kredieten aan verenigingen, cash en fondsen.

Uitsluitingscriteria: 

Portfolio21 belegt niet in bedrijven en landen die de basisconventies van de IAO (Internationale ArbeidsOrganisatie) niet respecteren:  zich bezondigen aan kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie op de werkvloer en/of geen vrijheid van vereniging en collectief overleg toestaan. En die, ingeval ze werken in landen en regio’s met hoog risico, geen preventiebeleid hebben.

Gelden in Portfolio21 worden ook niet belegd in bedrijven die ernstige milieuschade toebrengen en daarbij normen overtreden. Op dat vlak voert Portfolio21 geen eigen onderzoek, maar volgt ze het uitsluitingsbeleid van het Noorse Government Pension Fund.

I.v.m. wapens sluit Belfius voor al haar beleggingen bedrijven uit betrokken bij de productie van controversiële wapens (landmijnen, clusterbommen, atoomwapens, biologische wapens). Voor de wapenindustrie in het algemeen sluit Belfius investeringen uit in bedrijven ‘wier hoofdactiviteit in de defensiesector ligt’.

Meer info op de site van Belfius

Kwaliteit onderzoek, transparantie en controle: 

De gelden van Portfolio21 worden allemaal beheerd door Candriam. Candriam dient voor de  geldplaatsingen van Portfolio21 de niet-financiële criteria toe te passen. Alle beleggingen worden op hun niet-financiële criteria gescreend door Vigeo. Deze screening wordt geaudit door Deloitte. Als bewijs voor die screening ontvangt Belfius Insurance trouwens jaarlijks een certificaat.

Belfius Insurance maakt zijn concrete investeringen of de bedrijven die niet door hun screening geraakten, niet bekend. Het is voor wat de arbeidsrechten betreft, bijna onmogelijk om uit te maken hoe Belfius Insurance de multi-interpretabele criteria in de praktijk invult. Het is mogelijk dat Belfius, ook via Portfolio21, bijvoorbeeld belegt in bedrijven uit het Dirty Profits II rapport, betrokken bij schending van arbeids- en mensenrechten.

Het Noorse Government Pension Fund maakt zijn uitsluitingen wel publiek. Hun uitsluitingen i.v.m. milieuschade zijn een vertrekpunt, een absoluut minimum. Veel milieuvervuilende bedrijven staan niet op die lijst. Veel klimaatopwarmende activiteiten zoals steenkoolcentrales, oliewinning uit teerzanden, etc. worden door het Noorse fonds ook niet uitgesloten.

Tot slot laat het uitsluiten van beleggingen in bedrijven ‘wier hoofdactiviteit in de defensiesector ligt’, beleggingen in zeer veel wapenbedrijven toe. 9 uit de top20 en 46 uit de top100 van de wapenbedrijven (wereldwijd exclusief China) behoren tot de top met een ‘wapengerelateerde’ productie die minder is dan de helft van hun totale verkoop.

Praktische informatie: 

Wie als particulier een schadeverzekering bij Belfius wil nemen, kan van start op:

Wie op zoek is naar een levensverzekering, kan terecht op: 

Wie als organisatie of bedrijf een verzekering wil nemen, kan van start op:

Labels