Houdt een duurzame belegging meer risico in dan een normale belegging?

Fondsen en verzekeringen investeren in aandelen op de beurs. Als deze slecht presteren, incasseert de klant het verlies. Ook bij een duurzaam beleggingsfonds of een duurzame levensverzekering draag je dus bij aan het beleggingsrisico.

Indien je wilt beleggen in een duurzaam fonds en zo weinig mogelijk risico wil lopen, hou je best rekening met volgende zaken:

  • Sommige fondsen bieden een kapitaalsgarantie, wat betekent dat men zich engageert om op de vervaldag van het fonds minimaal het ingelegde kapitaal terug te betalen. Opgelet: indien men dit engagement niet kan realiseren, draait de klant op voor het verlies.
  • Een ander belangrijk element is de risicoklasse van het fonds: deze varieert tussen nul (kleinste risico) en zeven (grootste risico).

Als algemene regel geldt tenslotte: hoe groter het percentage van aandelen in de portefeuille van het beleggingsfonds, hoe groter het risico dat je loopt.