Netwerk voert campagne tegen omstreden investeringen van grootbanken. Jullie werken ook samen met deze banken. Leidt dat niet tot belangenvermenging?

Banken actief in België worden door FairFin beoordeeld volgens objectieve criteria (link naar de bankenranking). Elke onderzochte bank wordt op dezelfde manier geëvalueerd en het onderzoek wordt niet beïnvloed door de samenwerking van FairFin met bepaalde banken rond enkele specifieke bankproducten.

Aan het Krekelsparen en de duurzame spaarrekening van Triodos Bank is een solidariteitsaspect verbonden. Dat wil zeggen dat je (een deel van) je intrest kan afstaan aan FairFin of een ander goed doel. Ook de bank geeft een jaarlijkse bijdrage. De berekening van de toelage werd jaren terug contractueel vastgelegd en leidt niet tot belangenvermenging met FairFin. Dat was en is voor FairFin een essentiële voorwaarde in elke samenwerking met banken (Fortis, Ethias, Triodos,...).

FairFin zag het als haar historische taak om actief mee op zoek te gaan naar duurzame alternatieven voor de bankklant. Op die manier kwamen bankproducten tot stand in samenwerking met Triodos, Ethias en ASLK (later Fortis en BNP Paribas). FairFin ontwikkelde ook een systeem voor alternatieve financiering van nonprofit-organisaties (Netwerk Rentevrij).

FairFin ondersteunt enkele producten met duurzaamheidscriteria (Krekelsparen, duurzame spaarrekening van Triodos Bank,....), waarvan FairFin mee de criteria uitwerkte. Tegelijk trachten we de criteria te verbeteren en te verfijnen via een proces van opvolging en onderhandeling.

  • Het volledige overzicht van duurzame bankproducten vind je hier
  • Informatie over de duurzame spaarrekeningen in samenwerking met FairFin vind je hier