Wie of wat wordt er met mijn geld gefinancierd?

Doorgaans maken banken niet bekend welke activiteiten ze financieren. Maar je kan er  van uitgaan dat banken in principe kunnen ingaan op elke geldvraag die zich wereldwijd voordoet, zowel van een gezin dat een huis wil bouwen als van een producent van clustermunitie - zolang men de bank kan garanderen dat ze de lening kan terugbetalen en de activiteit niet strikt illegaal is.

Het is dus lastig na te gaan waarin jouw spaargeld precies wordt geïnvesteerd. Banken verklaren dit als hun 'discretieplicht'.

Triodos Bank is op dat vlak een uitzondering. Triodos maakt bekend welke projecten kredieten ontvangen - en wat de precieze bestemming is van de centen. Triodos omzeilt de discretieplicht, omdat ze in hun kredietcontract opnemen dat ze de informatie publiek bekend mag maken. Op de website van Triodos vind je een digitale wereldkaart met gedetailleerde informatie over de gefinancierde initiatieven.

Beleggingsfondsen zijn verplicht om een (half)jaarverslag te publiceren met de namen van de bedrijven en instellingen waarin men belegt. Dit (half)jaarverslag kan je gratis verkrijgen bij de aanbieder van het product.

Ook aanbieders van duurzame levensverzekeringsproducten dienen een halfjaarverslag op te maken. Zij zijn echter niet wettelijk verplicht om de namen bekend te maken van de bedrijven en instellingen waarin men belegt. In de praktijk publiceren ze meestal wel de namen van de belangrijkste effecten in portefeuille.

Bij direct duurzaam investeren kies je uiteraard zelf het project en ben je dus goed op de hoogte wat er precies gefinancierd wordt met jouw geld.

Voor het indirect duurzaam investeren zijn er geen wettelijke verplichtingen om de gefinancierde projecten bekend te maken. De gespecialiseerde financiers geven meestal wel een overzicht van de verstrekte financieringen in hun jaarverslag. Als aandeelhouder kan je dit jaarverslag opvragen.