Muntuit

Muntuit is in 2009 ontstaan als een innovatieplatform in de schoot van FairFin. Het initiatief wil kennis en ervaring rond complementaire muntsystemen samenbrengen en uitbreiden. Sindsdien is het geloof in de vernieuwende kracht van gemeenschapsmunten alleen maar gegroeid. Daarom verzelfstandigde Muntuit in 2017 als volwaardig steunpunt en diensverlener voor gemeenschapsmunten in Vlaanderen en Brussel.

Meer informatie op de website van Muntuit.

Geld dat telt

Geld is een overeenkomst of afspraak binnen een gemeenschap om iets te gebruiken als een betaalmiddel. Een samenleving kan dus zelf bepalen hoe een bepaalde munt wordt gebruikt.  Gemeenschapsmunten worden sinds jaar en dag gebruikt als een antwoord op lokale problemen wereldwijd. In sommige steden kan je zelfs leningen bekomen in een lokale munt of je gemeentetaks ermee betalen.

Talloze voorbeelden tonen aan dat lokale gemeenschappen met hun eigen munt andere keuzes kunnen maken. Gemeenschapsmunten worden ontwikkeld om maatschappelijke behoeften (en wensen) met onderbenutte capaciteiten (en talenten) op een plek te matchen. Ze vormen één van de vele manieren om voor allerhande maatschappelijke en ecologische vraagstukken de handen uit de mouwen te steken.

Muntuit ziet het steven naar een duurzame en participatieve samenleving en het ontwikkelen van een duurzame economie als doelstellingen die met elkaar verbonden zijn. Gemeenschapsmunten zijn daarbij een belangrijk middel, maar niet een doel op zich.


Geprikkeld om zelf initiatief te nemen? In de gids “Maak je buurt uitmuntend” vind je alvast een mooie handleiding bij het proces. Je kan het handboek downloaden of je kan een exemplaar bestellen via info@muntuit.be (voor €7,50 druk- en verzendingskosten).


Wat doen wij

Illustratie Pluimen

Activiteiten

Muntuit promoot, ondersteunt en ontwikkelt gemeenschapsmunten over heel Vlaanderen en Brussel:

  1. We ontwikkelen en begeleiden nieuwe gemeenschapsmunten in samenwerking met sterke lokale spelers om maatschappelijke doelen te realiseren
  2. We adviseren lokale besturen, organisaties en groepen die willen starten met een eigen munt
  3. We geven vorming over geld als een hefboom voor de transitie naar een duurzame samenleving

 

Ervaring

Muntuit heeft reeds jarenlange ervaring als partner en adviseur van gemeenschapsmunten. Wij waren onder meer betrokken bij:

  • De Torekes in Gent, een munt ter promotie van de burenzorg, buurtzorg en milieuzorg in de Rabotwijk
  • De e-portemonnee, een elektronisch spaar- en beloningssysteem om duurzaam en milieuvriendelijk gedrag te ondersteunen
  • Community Currencies in Action, een lerend netwerk tussen verschillende lokale muntinitiatieven en organisaties binnen Europa
  • Uitmuntend Limburg vzw, de Limburgse organisatie achter een gemeenschapsmunt rond duurzaamheid, gemeenschapszin en lokale producten

Eredoctoraat voor Bernard Lietaer

Eredoctoraat

Complementair muntproject ‘De Torekes’ wint prijs voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk 2013

torekes
Inhoud syndicerenRSS