Fietsmanifestatie 'Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid' Antwerpse Haven

De beweging Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid organiseerde gisteren een familiale fietsmanifestatie ter afwijzing van de bouw van nieuwe steenkoolcentrales en het langer openhouden van kerncentrales. Netwerk sloot aan op de site van Bayer, waar uiting werd gegeven aan de nood om de krachten van arbeidersbeweging en klimaatbeweging te bundelen in de strijd voor duurzame energieopwekking.

Een van de redenen hiervoor is dat met het steeds verder gaande investeren in automatisering ten nadele van arbeidskrachten in bijvoorbeeld onderhoud en productie, er ook tal van kennis en ideeën verloren gaan. Ideeën die zouden kunnen leiden tot slimme oplossingen ten behoeve van duurzaamheid, veiligheid en synergie in de haven.

Beweging 'Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid'

16 september weigerde de Antwerpse overheid aan de multinational E.ON terecht de vergunning voor een nieuwe enorme steenkoolcentrale in de Antwerpse haven. Die zou 9% van de huidige Belgische elektriciteitsproductie leveren. En een emissie veroorzaken equivalent aan 3 miljoen bijkomende auto’s. In één klap zou daarmee alle Belgische inspanning tot vermindering van CO2 te niet gedaan zijn.

Het langer openhouden van de kerncentrales en het bouwen van nieuwe steenkoolcentrales blokkeert voor minimum 40 jaar het energiebeleid en de overschakeling naar duurzame energiebronnen. Dat is twee generaties lang! Dat is rampzalig voor het klimaat.

De beweging Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid vraagt grondig onderzoek naar de mogelijkheden tot energiebesparing door synergie tussen alle bedrijven in de Antwerpse regio. Ze is ervan overtuigd dat de technische kennis in de regio aanwezig is, maar ook dat een algemene omschakeling in het denken nodig is. Dit komt ook de tewerkstelling ten goede, wat zal leiden naar betere energiezelfstandigheid en naar vaste en goede energieprijzen voor de bevolking.