Geen steenkoolcentrale in Antwerpse haven!

Minister Schauvliege verklaart beroep E.ON ongegrond

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege heeft de milieuvergunning voor de bouw van een steenkoolcentrale in de Antwerpse haven geweigerd. Als argument wijst ze op de slechte luchtkwaliteit die er nu al is in het gebied. De Duitse energiereus E.ON, die de centrale wilde bouwen, is "verrast".

E.ON had plannen om in het Antwerpse havengebied een grote steenkoolcentrale te bouwen. De centrale zou een vermogen hebben van 1.100 megawatt, wat zou overeenkomen met zowat 8 procent van de elektriciteitsbehoefte in België.

De Duitse energiereus diende in mei 2010 een milieuvergunningsaanvraag in bij de provincie Antwerpen. Die werd geweigerd omdat de centrale jaarlijks meer dan 6 miljoen ton CO2 zou uitstoten. Dat komt overeen met de uitstoot van 3 miljoen auto's. E.ON kon volgens de provincie onvoldoende garanties voorleggen om die lokale milieu-impact op te vangen.

E.ON ging vervolgens in beroep bij de bevoegde Vlaamse minister, Joke Schauvliege. Die heeft nu beslist om het beroep ongegrond te verklaren. Schauvliege verwijst naar de problemen die er nu al zijn met de luchtkwaliteit in de Antwerpse haven. In Vlaanderen zijn er twee plaatsen waar de jaargemiddelde grenswaarde voor NO2 (stikstofoxiden) wordt overschreden en dat zijn de agglomeratie Antwerpen en de haven van Antwerpen, zo luidt het.

Het energiebedrijf E.ON wil nog niet uitgebreid reageren. Het bedrijf gaat de beslissing analyseren in de komende dagen. "Wij hebben het ook pas vanmiddag vernomen. Dit verrast ons", zegt woordvoerder Tom De Bruyckere.

"De informatie die we nu hebben, is bovendien nog heel beperkt. We willen eerst zien wat de argumentatie hiervoor is alvorens we beslissen wat we doen. In principe kunnen we nog naar de Raad van State, maar het is te vroeg om daarover uitspraken te doen", aldus De Bruyckere.