BNP Paribas, Deutsche Bank en ING investeren honderden miljoenen in Dakota oliepijpleiding

BNP Paribas verstrekte een directe lening van 445 miljoen dollar aan de omstreden Dakota Pijpleiding die nu wordt aangelegd in de Amerikaanse staat Dakota. Ook Deutsche Bank en ING financierden het project voor bedragen van respectievelijk 276 en 248 miljoen dollar. BankWijzer roept deze banken op om alle verdere betalingen aan het project per onmiddellijk stop te zetten en dit publiek te communiceren.

In de afgelopen maanden groeide het protest van Sioux indianen tegen de aanleg van deze oliepijpleiding op hun grondgebied, uit angst voor vervuiling van drinkwater en olielekkages. Vreedzaam protest wordt in toenemende mate hard neergeslagen door politie en bewapende particuliere veiligheidsdiensten die werken voor bedrijven die betrokken zijn bij de aanleg van deze oliepijpleiding.BankWijzer roept, na nauwe afstemming met betrokken organisaties en de Sioux, BNP Paribas, Deutsche Bank en ING op om direct naar de Standing Rock Sioux Tribe te luisteren en de investeringen in de Dakota Pijpleiding stop te zetten.

Frank Vanaerschot, coördinator BankWijzer: “Oliemaatschappijen willen koste wat kost de Sioux een oliepijpleiding door de strot duwen. De Sioux indianen zijn hierbij niet gehoord en zijn terecht bang voor vervuiling van hun drinkwater en grond. Fatsoenlijke banken als BNP Paribas, Deutsche Bank en ING moeten dit ter harte nemen en luisteren naar de oproep van de Sioux: stop alle betalingen aan dit project en de bedrijven erachter, tot er een oplossing is gevonden waar de Sioux achter staan.”

Willekeurig geweld

De kans op watervervuiling en olielekkages als gevolg van oliepijpleidingen in de VS zijn reëel. De Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration heeft sinds 2010 3.300 meldingen gedaan van lekkages. In de afgelopen maanden is het vreedzame verzet van indianen en hun duizenden bondgenoten tegen de aanleg van deze oliepijpleiding langs het waterreservaat van de Sioux sterk toegenomen. In reactie hierop is fors geweld gebruikt door politie uit meerdere Amerikaanse staten, leden van de US National Guard en bewapende particuliere veiligheidsdiensten die werken voor bedrijven die betrokken zijn bij de aanleg van deze oliepijpleiding. Het willekeurige geweld, waarbij honden, rubber kogels en traangas werden ingezet, heeft al geleid tot honderden gewonden. Gearresteerde demonstranten zijn onderworpen aan een onmenselijke behandeling, zoals naakte opsluiting, zonder voedsel en in hondenkennels.

De Noorse bank DNB heeft aangegeven dat ze haar positie zal gebruiken om een oplossing te vinden voor het conflict. En als dit geen goede resultaten oplevert dan zal DNB verdere betrokkenheid bij de financiering van het project heroverwegen. DNB heeft haar aandelen in Dakota Pipeline inmiddels van de hand gedaan. ING heeft een verklaring op haar website gepubliceerd waaruit blijkt dat de bank haar ‘bezorgdheid’ heeft geuit en om ‘aanvullend onderzoek’ vraagt. BankWijzer vindt dit positief, maar onvoldoende, gelet op de ernst van de situatie.

Contacteer je bank

BankWijzer roept – in afstemming met de Sioux en betrokken organisaties in de VS – BNP Paribas, Deutsche Bank en ING op om alle verdere betalingen aan het project en de bedrijven erachter per onmiddellijk stop te zetten en dit publiek te communiceren. Verder dienen de banken op zeer korte termijn een dringende oproep te doen aan de betrokken bedrijven bij dit project om alle activiteiten voor dit project per onmiddellijk stop te zetten en niet te hervatten totdat alle openstaande kwesties zijn opgelost tot volle tevredenheid van de Standing Rock Sioux. Klanten van de betrokken banken die achter deze oproep staan kunnen een klacht naar hun bank sturen via de website www.bankwijzer.be