Voorstelling rapport investeringen in mijnbouw

De Belgische burger is op verschillende manieren gelinkt aan de negatieve impact veroorzaakt door extractieve metaalmijnbouwsector. Eén daarvan is de link als spaarder omdat banken spaargeld investeren in problematische mijnbouwbedrijven.

In dit dossier beschrijven we de problematiek van de extractieve metaalmijnbouwindustrie en schetsen we het kader waarbinnen extractieve bedrijven opereren. Daarbij starten we met een opsomming van de algemeen erkende ecologische, sociale en bestuurlijke risico’s die metaalmijnbouw met zich mee brengt. Vervolgens gaan we dieper in op de internationale normatieve kaders voor maatschappelijk verantwoord ondernemen die van toepassing zijn op deze sector en de specifieke risico’s die deze standaarden, richtlijnen en kaders trachten te minimaliseren.

Deze theoretische uitleg wordt geïllustreerd aan de hand van een case in Peru en twee cases in de DRC. In elk van de cases is er sprake van uitgebreid gedocumenteerde conflicten die hun oorsprong vinden in ecologische en sociale negatieve impact veroorzaakt door het mijnbouwbedrijf.

Het dossier wordt voorgesteld in aanwezigheid van César Flores Unzaga (CooperAcción) en Lucio Cuenca Berger (El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales -  OLCA)

inschrijven

11.11.11 i.s.m Broederlijk Delen en FairFin, in kader van Bankwijzer

Programma:

Welkom vanaf 13:45

  • Inleiding door Wies Willems (Broederlijk Delen)
  • Voorstelling van het dossier door Frank Vanaerschot (FAIRFIN)
  • Voorstelling case study door César Flores Unzaga (CooperAcción) en Lucio Cuenca Berger (El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales -  OLCA)
  • Vraag en antwoord
  • Aanbevelingen voor de toekomst door Wiske Jult (11.11.11)

Voorziene afloop 16:30