Kom naar de andere AV van Belfius op 26 april

U bent niet uitgenodigd voor de komende Algemene Vergadering van Belfius op 26 april? Maak u geen zorgen, wij ook niet. Of maak u toch zorgen. We zijn immers met z’n allen aandeelhouder van Belfius. Want de Belgische staat mag dan zogezegd voor 100% aandeelhouder zijn, elk van ons heeft tijdens de financiële crisis bij de de oprichting van de bank 363 euro bijgedragen. Om Belfius leefbaar te maken. En dus mogen wij ons terecht aandeelhouder noemen.

Wat ons dan zo zorgen baart? Wel, sinds enige tijd is er sprake van een verkoop of in elk geval een gedeeltelijke beursgang van Belfius. Hoe dit plan te rijmen valt met een sterke lokale verandering, waar zowel de bank als de huidige regering telkens opnieuw zo sterk op hameren, is ons een raadsel. Als aandeelhouder willen we onze stem laten horen als het gaat over de toekomst van Belfius en duidelijk maken dat het maatschappelijk belang van Belfius te groot is om de bank aan de grillen van de beurs over te laten. Vandaar dat wij woensdag 26 april onze eigen Algemene Vergadering bijeen roepen. En bij ons bent u wel uitgenodigd !

Afspraak op woensdag 26 april om 18u in de lokalen van het ACOD, Fontainasplein 9-11, 1000 Brussel. Gelieve uw komst te bevestigen via contact@belfiusisvanons.be

Voor wie van actie houdt: afspraak op woensdag 26 april om 11u30 in Brussel op het Rogierplein, voor de Belfius-toren. Op het programma: actietheater, verkleedpartijen en niet mis te verstane slogans om duidelijk te maken dat Belfius van ons is en dat we niet bereid zijn om de bank te verkopen.

Steun onze campagne Belfius is van ons: we zoeken 2500 euro voor een heldere video

We gaan dit AV-moment aangrijpen om onze boodschap rond de toekomst van Belfius te verspreiden. Wat hierbij heel erg zou helpen, is een video die helder en duidelijk uitlegt waarom wij een stem hebben in de toekomst van Belfius en waarom alternatieven voor privatisering onderzocht moeten worden. De mensen die ook voor ons de video rond banken en klimaatverandering maakten, zouden dit graag willen doen. We hebben hiervoor 2500 euro nodig. Wilt u bijdragen? Stort dan een bedrag naar keuze op rekening BE 10 5230 8038 6504 (BIC: TRIOBEBB) van FairFin met de mededeling 'Belfius'. Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest waarmee u 45% van uw gift terugkrijgt. Uw gift wordt enkel en alleen voor dit project gebruikt. Alvast heel erg bedankt!!!

Achtergrond 'Belfius is van ons'

De bank Belfius is sinds 2011 in handen van de Belgische overheid. Lange tijd was het onduidelijk wat de regering met de bank wilde doen en leek overname door een buitenlandse speler (zoals met Fortis is gebeurd) het meest realistisch. De regering heeft nooit bankier willen spelen en dat is waarschijnlijk ook maar beter, maar desalniettemin: Belfius is zo’n mooie opportuniteit om een bank te maken die nut heeft voor onze maatschappij, daar zouden we als samenleving toch eens een deftig debat over moeten voeren? Dat debat bleef tot op heden uit.Belfius heeft onlangs formeel bevestigd dat de bank geen volledig door de overheid gecontroleerde bank wil blijven. “De raad van bestuur en het management zijn voorstander van een gedeeltelijke privatisering,” zei voorzitter Jos Clijsters, die ook het belang van een lokale verankering benadrukte.

Hoe die privatisering eruit zal zien, is nog onduidelijk. CEO Marc Raisière gaf eind vorig jaar in een interview met Trends aan dat hij een gedeeltelijke beursgang à la Proximus wel zag zitten. Clijsters bevestigde nu dat dit inderdaad de meest logische keuze zou zijn. Belfius geeft zichzelf twee jaar om dat proces tot een goed einde te brengen. Maar ook daarna kan de Belgische staat aandeelhouder blijven. “Het zou goed zijn dat de Belgische overheid de eerstvolgende jaren controlerend aandeelhouder van Belfius blijft”, zei Clijsters in Trends.

Wat er goed is aan dit proces, is dat Belfius en de Belgische staat inzien dat de lokale verankering van de bank een verworvenheid is die gewaarborgd moet blijven. Wat raar is, is dat een beursgang vervolgens als wenselijk scenario wordt voorgesteld. Alsof dat het enige mogelijke alternatief is voor ‘een 100 procent overheidsgecontroleerde bank onder het juk van wispelturige politici’ (dixit journalist Patrick Claerhout in een column die op hetzelfde punt wijst). Waarom is een beursgang überhaupt noodzakelijk? Stakeholder banks in het buitenland tonen aan dat je als bank nuttig en winstgevend kunt zijn zonder beursgenoteerd te wezen. Een beursgang betekent hoe dan ook dat Belfius minder Belgisch wordt; je kunt in die context moeilijk vragen dat enkel Belgen een aandeel mogen kopen.

Maar het allervreemdst is: er is geen debat geweest over deze beslissing. De directie van Belfius zegt dingen, de minister van Financiën zegt dingen, maar zonder burgers of het middenveld te consulteren – zelfs zonder politieke discussie. Nochtans heeft elke Belgische burger 363 euro voor Belfius betaald nadat Dexia in de financiële crisis gered moest worden.

Belfius is van ons allemaal

Onder die vlag zijn diverse middenveldorganisaties zich in 2016 beginnen te verenigen. Doelstellingen: het publiek debat rond de toekomst van Belfius aanzwengelen én alternatieven voor een privatisering onderzoeken.

De kansen voor succes zijn helemaal nog niet verkeken. Ook al doen bank en overheid alsof zij wel zullen beslissen over wat goed is voor Belfius; de bank is nu nog altijd voor 100% in handen van de Belgische staat – en dus van haar burgers. Ondertussen zijn er via de politiek ook al wat standpunten van het platform, zoals het belang van lokale verankering, overgenomen. En het doet ons deugd dat ook journalisten zich dezelfde vragen gaan stellen als wij.

Op 26 april is de Algemene Vergadering van Belfius. De jaarrekening wordt gepresenteerd en ongetwijfeld wordt er verder gezinspeeld op de toekomstige eigendomsstructuur van de bank. Normaal gezien is een AV het moment waarop aandeelhouders hun gedacht kunnen zeggen. Alle Belgische burgers zijn aandeelhouder van Belfius. Heeft u een uitnodiging gehad?

Waarschijnlijk niet. Het platform ‘Belfius is van ons’ wil daarom een alternatieve – of beter gezegd: échte – AV van Belfius organiseren. We willen bij het middenveld polsen wat een bank voor hun sectoren zou kunnen betekenen. Een bank die de energietransitie faciliteert? Die mee zorgt voor kwalitatieve zorg? Die haar kantoren inzet voor een waaier aan diensten? We discussiëren over de haalbaarheid en presenteren we het resultaat op 26 april.

Meer info zie www.belfiusisvanons.be