2500 euro voor 'Huisarts Anneleen zkt. duurzaam pensioen'!

Met ons jaarbericht lanceerden we een oproep aan onze achterban om een gift te doen voor het project Huisarts Anneleen zoekt een duurzaam pensioen. 2500 euro hebben we nodig om financieel advies in te winnen dat zou kunnen leiden naar een revolutionair duurzaam pensioenfonds voor de medische sector. Dit bedrag is binnen! We danken iedereen die een gift heeft gedaan heel hartelijk - door jullie steun kunnen we een stap zetten naar een financieel systeem dat ten dienste staat van de samenleving.

Het project

In 2016 lanceerden we dit project. Dr. Anneleen de Bonte vond zichzelf in een spreidstand: ze wijdt haar leven aan het beter maken van mensen, waar haar pensioengeld ondertussen wordt belegd in zaken die allerminst goed zijn voor de gezondheid. Astmapatiënten behandelen terwijl ze steenkoolcentrales mee financiert; ze wilde het niet langer. Daarom sloot ze zich aan bij FairFin. Samen zijn we op zoek naar een duurzaam alternatief voor medisch zelfstandigen. Hoe?

Anneleen volgt twee sporen: enerzijds proberen we 2000 collega-artsen, apothekers, kinesisten, tandartsen en thuisverplegers te vinden die mee zouden willen stappen in een nieuw duurzaam pensioenproduct. Anderzijds onderzoeken we met welke aanbieder we hiervoor in zee kunnen gaan. We hebben beleggingscriteria opgesteld, die we met behulp van financieel-technische en juridische experts zouden willen omvormen tot een soort van offerte-aanvraag voor fondsbeheerders.

Het vervolg

Vanuit onze subsidies hebben wij geen budget voor deze expertise, vandaar dat we een oproep deden aan onze achterban. We voorzagen 2500 euro nodig te hebben. Nu, een maand later, staat dit bedrag op onze rekening. Dank hiervoor!!! Met dit geld kunnen we financieel advies inwinnen om het kader voor een ambiteus duurzaam fonds dat aan alle technische vereisten voldoet, te schetsen.

Als dit project  lukt, hebben we bewijs dat één geëngageerde persoon het financieel systeem een stukje kan omvormen. En een duwtje in de rug voor andere fondsen, verzekeraars en beroepsgroepen. Onze streefdatum is de volgende Move Your Money Week.