Alle berichten

Wat zijn opportuniteiten bij een volgende crisis?

Crises zijn opportuniteiten om zaken die toch al niet zo lekker liepen, anders te doen! Tijdens de vorige financiële crisis is het ons niet gelukt, maar een herkansing lijkt reëel. FairFin gaat voor een actieplan. Denk je mee op 15 december?

BNP Paribas, Deutsche Bank en ING investeren honderden miljoenen in Dakota oliepijpleiding

BNP Paribas verstrekte een directe lening van 445 miljoen dollar aan de omstreden Dakota Pijpleiding die nu wordt aangelegd in de Amerikaanse staat Dakota. Ook Deutsche Bank en ING financierden het project voor bedragen van respectievelijk 276 en 248 miljoen dollar. BankWijzer roept deze banken op om alle verdere betalingen aan het project per onmiddellijk stop te zetten en dit publiek te communiceren.

Trump en fossiele brandstoffen: hoe gaan banken reageren?

Ook het FairFin-team werd vorige week woensdag wakker in een ‘andere wereld’. De voorbije maanden stelden we immers vast dat sommige banken wel degelijk, zij het vaak schoorvoetend, hun financiering van fossiele energie willen reduceren. Net dan wordt de leider van het machtigste land iemand die tijdens zijn campagne volop de kaart kiest van fossiele energie. Trump wil ook de Dodd-Frank wet ontmantelen. Die wet kwam er na de bankencrisis, in een poging nieuwe excessen voor te zijn.

Huisarts Anneleen zoekt duurzaam pensioen

Dr. Anneleen De Bonte staat in een spreidstand: enerzijds steekt ze al haar tijd en energie in het verlenen van zorg, anderzijds vloeien de reserves die ze met dat werk opbouwt via haar pensioenfonds naar bedrijven die allesbehalve ‘gezond’ bezig zijn. Astmapatiënten behandelen terwijl haar geld de bouw van nieuwe steenkoolcentrales mee mogelijk maakt, ze wil het niet langer. Daarom is ze op zoek naar een duurzaam pensioenfonds.

27 okt: Geinspireerd spaargeld

Ter afsluiting was er de studiedag 'ethische kwesties bij samenwerking met bedrijven' van Socius. Professor dr. Bart Raymaekers leidde de dag in door uiteen te zetten hoe noodzakelijk en tegelijkertijd onmogelijk het lijkt een ethiek te formuleren in onze huidige door wetenschap en technologie vormgegeven maatschappij, waar het individu strijdt met de spanning tussen het systeem waar economie en vooruitgangsdenken de scepter zwaaien – en de persoonlijke leefwereld, waar verhalen en symbolen de dienst uitmaken. Het zijn die verhalen die ons tekenen in wie we zijn. Eén van die verhalen is 'sparen is het beste wat je kunt doen'. Ook na deze Move Your Money Week ziet FairFin het als haar taak mensen in hun leefwereld te inspireren om (als klant én burger) een betere plek te zoeken voor hun geld – en banken en overheden aan te sporen hiervoor alle mogelijkheden te creëren.

25 okt: Stijn Meuris' mini-tirade over maxi-bedrog

Er mag al eens gelachen worden en op dinsdag 25 oktober voerde zanger Stijn Meuris in de Gentse Backstay Bar een 'mini-tirade over maxibedrog' op. We leerden onder meer dat Stijns persoonlijke vete met Johan Van Overtveldt tot grootse daden leidt, dat leeggoed meer opbrengt dan vastgoed én dat eerder genoemde winnaar van Euromillions over maar liefst 12 keer meer geld beschikt dan in het Vlaams Klimaatfonds te vinden is.