Banken ontwapenen

Een overzicht van de resultaten van de campagne "Mijn Geld. Goed Geweten?"

Publicatietaal
Nederlands

Onder druk van de campagne maken sommige bankgroepen werk van een strenger wapeninvesteringsbeleid. Eerst distantiëren de meeste banken zich van investeringen in antipersoonsmijnen. Maar enkele banken beslissen uiteindelijk om ook andere wapenproducenten uit te sluiten. Ondertussen neemt ook de Belgische politieke wereld een standpunt in. Als eerste land in de wereld verbiedt België beleggingsfondsen te investeren in producenten van antipersoonsmijnen. In dit rapport geven we een overzicht van de opmerkelijke resultaten van de campagne.