De rol van de overheid inzake Maatschappelijk Verantwoord Investeren

Memorandum Federale Verkiezingen 2007

Publicatietaal
Nederlands

We vragen aan de federale overheid resoluut te kiezen voor Maatschappelijk Verantwoord Investeren (MVI). We vragen de overheid grenzen te stellen aan schadelijke praktijken waar via investeringen geld aan verdiend mag worden. Investeren in bedrijven die wapens met verarmd uranium produceren of die systematisch mensenrechten overtreden bijvoorbeeld. Hoe de overheid dit kan vorm gegeven, bundelen we onder zes concrete acties: stel grenzen, geef het goede voorbeeld, zorg voor meer transparantie, versterk de solidaire economie, internationaliseer en doe het niet alleen.