Kritische reflectie op maatschappelijk verantwoord investeren via waterfondsen

Publicatietaal
Nederlands

Reeds een aantal jaren worden door financiële instellingen beleggingsfondsen met een duurzaam karakter aangeboden, ook wel MVI-fondsen (Maatschappelijk Verantwoord Investeren) genoemd. Ook de Belgische financiële wereld is erg actief op deze markt. Sommige van deze producten focussen op een bepaald thema, waaronder ook het waterthema. Hierbij vertrekt men vanuit het standpunt dat water een schaars goed wordt of is, en waar men gezien de ontwikkelingen in de watermarkt hoge rendementen verwacht. Het is in deze context dat water het ‘blauwe goud’ wordt genoemd.

In dit dossier wordt het gezamenlijke standpunt van PROTOS en Netwerk Vlaanderen verduidelijkt inzake de duurzame waterfondsen.