Jaarverslag: Netwerk in 2008

Publicatietaal
Nederlands

2008 was het jaar waarin de bankencrisis België bereikte. Netwerk Vlaanderen reageerde daarop met de NEP campagne, waarmee ze pleitte voor maatschappelijk verantwoord bankieren. Dankzij de fnanciële steun van liefdadige donateurs en duurzame spaarders die hun interest schenken, én de inzet van vrijwilligers kon de campagne vorm krijgen en er opvolging gegeven worden aan de financiële crisis. Maar er gebeurde meer. In dit jaarbericht volgt een kort overzicht van de activiteiten uit 2008.