Overheden en MVI: een stand van zaken

Evaluatieverslag van het investeringsgedrag van openbare besturen volgens SEE-criteria

Publicatietaal
Nederlands

Netwerk Vlaanderen en Réseau Financement Alternatif onderzochten het investeringsgedrag van federale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheden vanuit het oogpunt van sociale, ethische en ecologische (SEE) criteria. Resultaat is een stand van zaken waarin de goede voorbeelden naar voren komen en duidelijk wordt wat overheden weerhoudt om (meer) maatschappelijk verantwoord te investeren