Jaarverslag: Netwerk in 2009

Publicatietaal
Nederlands

2009 was het jaar waarin de crisis haar weg vervolgde door het bankenlandschap. Voor Netwerk Vlaanderen aanleiding temeer om zich te blijven inspannen voor maatschappelijk verantwoord investeren en schadelijke bankpraktijken onder de aandacht te brengen. In dit jaarbericht een kort overzicht van de activiteiten. Onze werking werd ook in 2009 weer mogelijk gemaakt door tal van vrijwilligers, duurzame spaarders en donateurs. Bedankt!