Jaarbericht 2010

Overzicht van activiteiten en cijfers in 2010

Publicatietaal
Nederlands

Het jaarbericht biedt een overzicht van de belangrijkste activiteiten van Netwerk Vlaanderen in het voorbije jaar, inclusief een financieel overzicht van de inkomsten en uitgaven van de organisatie.