Campagnedossier BZW

Zet mee je schouders onder de BZW

Publicatietaal
Nederlands

Huidige voorstellen om het bankwezen te hervormen blijven uitgaan van de dominante logica dat banken winstmachines zijn. En dat terwijl er genoeg alternatieven zijn die bewijzen dat het anders kan. Kijk maar naar de JAK Bank in Zweden, de Credit Unions in de Angelsaksische wereld of Triodos Bank en Netwerk Rentevrij dichter bij huis.“Onze samenleving wordt gegijzeld door het bankwezen. We moeten die verhouding dringend omdraaien. Banken moeten in de eerste plaats dienstverleners worden ten voordele van een rechtvaardige en duurzame samenleving. Het moeten Banken Zonder Winstoogmerk worden,” aldus Suijs. De actievoerders vinden dat de overheid moet inzetten op de ondersteuning en verdere uitbouw van de financiële alternatieven die maatschappelijke winst centraal stellen. Veel van deze initiatieven bevinden zich nu nog in een niche van de financiële sector. Met de juiste steun kunnen ze uitgroeien tot spelers die stabiele bouwstenen vormen voor een gezonde financiële sector, een sector die niet om de haverklap gered moet worden met belastinggeld. Of waar plaats is voor Belfius als een openbare bank met een duidelijke maatschappelijke missie.