Een bank achteruit

In welke mate is de Belgische bankensector actief in de reële economie?

Publicatietaal
Nederlands

Deutsche Bank investeert slechts 19% van haar middelen in leningen aan de reële economie. Méér dan de helft van haar bezittingen speurt elke dag naar kortetermijnwinsten. Dat blijkt uit een analyse van de jaarrekeningen van 7 banken die in België actief zijn door de organisatie FairFin. Van alle onderzochte banken houden enkel Triodos en in mindere mate Argenta zich in hoofdzaak aan de traditionele taak van een bank: spaargeld gebruiken om te investeren in de reële economie. Onaanvaardbaar in een tijd waarin zoveel maatschappelijke noden zijn, vindt FairFin.

Download hier het volledige rapport

Bank as usual

Na de grootste financiële crisis sinds de jaren dertig is er weinig fundamenteel veranderd in de banksector. Dramatische gevolgen voor ons economische bestel werden afgewend door miljarden belastinggeld in de banksector te pompen. De perverse ironie is dat deze reddingsoperatie een ommezwaai van het financieel systeem, zoals destijds gebeurde in de jaren dertig, blijkbaar minder noodzakelijk maakt. Risicovolle bankmodellen staan nog steeds overeind.

Grootbanken laten reële economie los

Uit het onderzoek Een bank achteruit: in welke mate is de Belgische bankensector actief in de reële economie? blijkt dat de meeste grootbanken in ons land, met name BNP Paribas en Deutsche Bank, nog steeds geen heil zien in een traditionele bankiersrol. Zelf winden ze daar trouwens geen doekjes om, aldus onderzoeker Greg Van Elsen: “De banken geven zelf aan dat bezittingen in hun zogenaamde trading portefeuille gericht zijn op de snelle aan- en verkoop op de financiële markten.”

FairFin pleit voor banken die zich focussen op hun traditionele rol: het aantrekken van spaargelden en het financieren van maatschappelijke noden door kredietverstrekking in de reële economie. Het is onaanvaardbaar dat sommige banken vandaag nog vasthouden aan een bankmodel dat haar gevaren intussen voldoende bewezen heeft. Fairfin wil daarom spaarders stimuleren hun deposito's te plaatsen bij banken die zich in de eerste plaats inzetten voor de reële economie.

(klik op de titel of 'view' om het document te lezen; voor afdrukken druk je best op 'download')