De gids voor een gemeenschapsmunt

Publicatietaal
Nederlands

Terwijl de noden door de klimaatverandering, de globalisering of de vergrijzing groeien; zijn er door de crisis steeds minder euro’s beschikbaar. Er is met andere woorden een grote nood aan nieuwe ideeën om met deze budgettaire, sociale en ecologische uitdagingen om te gaan. De belangrijkste hindernis om onbevredigde behoeften – zoals hulp aan senioren of milieusparend gedrag – te koppelen aan onderbenutte bronnen – zoals arbeid of creativiteit – is het gebrek aan geld. Geld is als smeerolie. Wanneer ze weglekt, stokt de economische machine. Dit werkboek toont hoe we deze geldkwestie in eigen handen kunnen nemen. Aanvullend op de euro kunnen we andere munten introduceren met specifieke doelstellingen. Daardoor kan de lokale economie zichzelf versterken en vergroenen. Mensen kunnen met zulke complementaire munten weer meer bij het gemeenschapsleven betrokken worden. Lokale gemeenschappen ontdekken ermee nieuwe vormen van tewerkstelling en vinden manieren om in diensten als onderwijs, kinderopvang, zorg, vergroening of veiligheid te voldoen. De vraag naar deze diensten overtreft het aanbod. Het zou jammer zijn om de onderbenutte bronnen die beschikbaar zijn in onze steden en gemeenten niet te benutten om deze tekorten te bestrijden! Ditwerkboek toont lokale initiatiefnemers hoe ze deze kwestie in eigen handen kunnen nemen.