Magazine 2 2014

Welk economisch beest voeden wij?

Publicatietaal
Nederlands

Als de financiële markten de materiële infrastructuur vormen van onze wereld, dan is het aan burgers om die infrastructuur te hacken – door te zoeken naar de gaten in het weefselwerk, de vrije ruimte tussen de reglementen, het protest tussen het conformisme.

Lees in dit magazine hoe Vluchtelingenwerk dat deze zomer heeft gedaan. In reactie op de malversaties bij BNP Paribas, dat het dictatoriale regime van Soedan jarenlang actief had bijgestaan om Amerikaanse sancties te omzeilen, heeft Vluchtelingenwerk deze zomer besloten het geld van de organisatie te herplaatsen bij een andere bankinstelling, die ze mee op basis van de vergelijkende scores van FairFin als ethischer hebben kunnen beoordelen.

Een vergelijkbare oefening blijven de geëngageerde burgers in het collectief van NewB voortzetten, ook al is het succes tot op vandaag niet gegarandeerd.

Als rijpe vruchten zullen de resultaten ons niet meteen in de schoot vallen. Maar burgers helpen om de marktkrachten te begrijpen, om ze vervolgens samen te herdenken, dat blijft ook in 2015 de opdracht voor FairFin.