Onze toekomst ondermijnd - Q-&-A

Publicatietaal
Nederlands

Banken in België hebben de afgelopen vijf jaar 122,1 miljard euro in fossiele brandstoffen geïnvesteerd tegen 13,8 miljard euro in hernieuwbare energie. Dat blijkt uit een recente studie van FairFin: "Achter hun zelfverklaarde inzet voor het klimaat, schuilt hun onvermogen om de financiering van de energiesector te herzien."

Dit document biedt een antwoord op de volgende veelgestelde vragen:

  • Waarom kijken jullie niet naar alle soorten hernieuwbare energie?
  • Waarom is kernenergie niet opgenomen? Dat stoot ook geen CO2 uit.
  • Waarom rangschikken jullie banken op basis van hun investeringen in fossiele brandstoffen? Moet degene die het meeste in hernieuwbare energie investeert niet gewoon de beste score krijgen?
  • Zijn banken verantwoordelijk voor de transitie naar een CO2-neutrale toekomst?
  • Wat gebeurt er met de beschikbaarheid van energie als banken de financiering van fossiele brandstoffen stopzetten?
  • Volgen de investeringen van banken de ontwikkeling van de energiemarkt?
  • Wat zouden de voornaamste uitkomsten moeten zijn van de Klimaattop in Parijs om het voor banken mogelijk te maken om hun investeringen in hernieuwbare energie op te bouwen?
  • Bank X zei ons dat jullie data incorrect is. Ze claimen grotere investeringen in hernieuwbare energie te hebben. Op welke informatie baseren jullie je resultaten?
  • Banken zeggen dat ze wél investeren in een groene economie en een positieve bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering willen leveren.
  • Hernieuwbare energie is vaak duur en onpopulair, vooral in ontwikkelingslanden. Waarom zou een bank investeren in een bedrijf met zo'n beperkte markt?