Reglement solidariteitslabel

Publicatietaal
Nederlands

Solidariteitslabel voor financiële producten van FairFin en Financité

Zoekt je organisatie aandeelhouders of mensen die je geld willen lenen? Dan is het solidariteitslabel van FairFin en Financité misschien iets voor jullie.

Het solidariteitslabel is een keurmerk aangeboden door FairFin vzw en Financité vzw voor financiële producten waar mens en milieu baat bij hebben.

Wat zit er in voor jullie?

Aandelen en obligatieleningen zijn voorbeelden van financiële producten die gelabeld kunnen worden.

Het label biedt de garantie dat wie geld plaatst in producten met het solidariteitslabel, erop kunnen vertrouwen dat zijn/haar geld echt bijdraagt aan een socialer en/of ecologischer samenleving. Een extra waarborg verstrekt door een derde, die jullie kunnen gebruiken in jullie zoektocht naar middelen.

Bovendien zullen FairFin en Financité het solidair beleggen promoten. FairFin zal de gelabelde producten zelf ook bekendmaken. Zo zullen de gelabelde producten beknopt voorgesteld worden op de Faire Geldwijzer met duurzame spaar- en beleggingsalternatieven en voorzien worden van een link naar de website van jullie organisatie.

Wat zit er in voor ons?

FairFin en Financité krijgen via het label een extra mogelijkheid om personen en organisaties die willen sparen- en beleggen met oog voor maatschappelijke meerwaarden, alternatieven aan te reiken die daaraan beantwoorden. Initiatieven die dichtbij huis actief zijn.

Criteria van het label

Om het solidariteitslabel te bekomen, moeten productaanbieders hun kandidatuur voorleggen en aan vijf criteria voldoen:

 • Het betreft een spaar- of beleggingsproduct. Bijvoorbeeld: aandelen of een obligatielening (geen giften).
 • De via de lening of aandelen opgehaalde gelden bevorderen de solidariteit doordat ze activiteiten in de sociale economie financieren. Meer bepaald doordat ze:
  • tegemoet komen aan de noden van kwetsbare personen of groepen; of
  • innovatieve activiteiten financieren met sociale, educatieve of milieudoelstellingen die moeilijk via klassieke banken gefinancierd raken; of
  • bewijzen dat een economie op mensenmaat mogelijk is.
 • De initiatiefnemers van het gelabelde product trekken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ook door op het deel van de opgehaalde gelden die niet direct worden geïnvesteerd in bovenstaande projecten. Ook dat geld wordt op een sociaal verantwoordelijke manier geplaatst.
 • Het beheer van het product is volledig transparant voor wie geld ter beschikking stelde.
 • De kosten van het product zijn gelijk aan of lager dan gebruikelijk op de markt.

Domeinen

Het label kan bekomen worden voor activiteiten in volgende domeinen:

 • Sociale/ inclusieve activiteiten
 • Noord-Zuid samenwerking
 • Verdediging van de mensenrechten
 • Cultuur
 • Educatie
 • Milieu
 • Ontwikkeling van achtergestelde gebieden

Het label garandeert aan de investeerders volledige transparantie van de producten. Het label vereist dat wie geld plaatst in een product degelijk geïnformeerd wordt op het moment van de onderschrijving en ook nadien.

FairFin en Financité controleren of de gelabelde producten blijven tegemoet komen aan de criteria van het solidariteitslabel.

Wat wordt van jullie verwacht?

 • Dat je geld zoekt voor een activiteit die beantwoordt aan de criteria opgenomen in het reglement van het label.
 • Een ingevuld aanvraagdossier (zie bijlage). Te bezorgen aan info@financite.be (voor franstalige dossiers) of info@fairfin.be voor Nederlandse dossiers.
 • Een goedkeuring van het dossier door een onafhankelijk comité, bestaande uit personen vertrouwd met solidaire sociale en ecologische initiatieven. En een bevestiging daarvan door de raden van bestuur van FairFin en Financité.
 • Eens goedgekeurd, dat je het logo van het label gebruikt in jullie communicatie en eerlijk en volledig  communiceren over de inhoud van het label en goedgekeurd product.
 • Het label is gratis. We verwachten wel dat jullie een link voorzien naar onze websites. Alsook dat jullie ons na de goedkeuring info overmaken en inzage verlenen die een degelijke opvolging en rapportering toelaten.