Alle publicaties

Explosive Investments

Netwerk Vlaanderen researched on the financing of six cluster munition producers. Sixty-eight financial groups have been found to play a role in the financing of these companies.

Geen geld voor geweld

Alle in België aangeboden duurzame financiële producten krijgen een score die aangeeft in welke mate investeringen in wapenproducenten worden uitgesloten.

Explosieve portefeuilles

Sinds het voorjaar van 2006 is België het eerste land met een verbod op clustermunitie. Ondertussen blijven de bankgroepen AXA, Dexia, Fortis en ING investeren in clustermunitie.

Explosive Portfolios

Since the spring of 2006, Belgium is the first land to introduce a ban on cluster munitions. Despite this, the bank groups AXA, Dexia, Fortis and ING invest in cluster munitions.

Waar ligt de grens?

In haar nieuwste rapport “Waar ligt de grens?” brengt Netwerk Vlaanderen financiële relaties aan het licht tussen vijf bankgroepen en bedrijven die betrokken zijn bij ernstige schendingen van de me

Où est la limite?

Dans son dernier rapport, “Où est la limite ?”, Netwerk Vlaanderen met en lumière les relations financières entre cinq groupes bancaires et des entreprises impliquées dans des violations graves des

Where do you draw the line?

The most recent report of Netwerk Vlaanderen “Where are the borders?” reveals links between five bank groups and companies involved in serious violations of human rights.

Banken ontwapenen

Onder druk van de campagne maken sommige bankgroepen werk van een strenger wapeninvesteringsbeleid. Eerst distantiëren de meeste banken zich van investeringen in antipersoonsmijnen.