banken

Middenveld zet tanden in financiële crisis

De financiële sector is te belangrijk om over te laten aan de financiële sector zelf. Vanuit die overtuiging organiseerde Netwerk 28 september een studiedag voor politici en vakbondsmedewerkers. Koen Schoors, Ivan Van de Cloot, Karel Williams en Freddy Van den Spiegel gaven hun visie op de financiële crisis. Doel: het middenveld inzicht geven in het bankwezen, zodat de samenleving haar greep erop kan herwinnen.

Test-aankoop: bankoverstapdienst te weinig bekend

De Belg blijft erg trouw aan zijn bank, ook al is hij niet altijd tevreden over de dienstverlening. Veranderen van bank blijft een complex proces. Het oude ‘persoonlijk bankverhuisdossier’ bleek een flop. Een jaar na de intrede van de gedragscode inzake de bankoverstapdienst, maakt Test-Aankoop de stand van zaken op en stelt vast dat consumenten en zelfs sommige grootbanken, de bankoverstapdienst niet kennen.