Dexia

Een hoogdag voor de ethiek

Dinsdag 11 mei was een goede dag voor de financiële ethiek. Die dag vond de aandeelhoudersvergadering van Dexia plaats en die zal het bestuur van de bank niet licht vergeten. Wie in de zaal rondkeek, zag heel wat ‘vreemde eenden in de bijt’, stuk voor stuk mannen en vrouwen die het spreekrecht van aandeelhouders serieus namen. Ze grepen de jaarlijkse vergadering aan om hun bezorgdheid te uiten over wat Dexia aanvangt met het geld van haar klanten.

Stad Gent vuurt bonusdebat aan

Uit protest tegen de riante bonussen die de toplui van die banken vorig jaar uitbetaald kregen, heeft het schepencollege van de stad Gent beslist zijn kortetermijnbeleggingen weg te halen bij Dexia en KBC. De stad zal die 30 tot 35 miljoen euro aan werkingsmiddelen de komende weken onderbrengen bij kleinere banken of instellingen die besloten geen bonus uit te betalen omdat ze nog staatssteun kregen.

De zoveelste wake-upcall van Dexia

Niet of een bank staatssteun krijgt, wel of ze er zal krijgen als ze in de problemen komt, is het criterium om een onderscheid te maken tussen financiële instellingen. Systeemrelevante banken zoals Dexia zijn te groot om te falen. Ze kunnen steeds aankloppen bij de overheid voor een redding met belastinggeld. De belastingbetaler moet bijgevolg via de overheid zeggenschap krijgen over cruciale of symbolisch geladen beslissingen, zoals de verloning van de directie.

Mind the Gap

Langzamerhand houden banken meer rekening met mensenrechten en milieu in hun investeringsbeleid. Maar deze evolutie is traag en ongelijkmatig, sommige banken geven een voorbeeld, anderen lopen ver achter. Bovendien is er een zorgwekkende kloof tussen de aangenomen investeringscriteria en de dagdagelijkse investeringsbeslissingen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van ‘Mind the Gap’, een rapport dat recent werd gelanceerd door BankTrack, de NGO die de bankwereld op de voet volgt. Netwerk is lid van deze internationale koepelorganisatie.