kwb

Deelname aan 'Bankroet'-actie uit pure verontwaardiging

Tijdens een opgemerkte rouwstoet op 1 maart overhandigden Netwerk Vlaanderen, Bond Beter Leefmilieu, WWF, Friends Of The Earth, Greenpeace en kwb zo’n 4000 handtekeningen aan vertegenwoordigers van banken actief in België. De actie was het sluitstuk van de ‘Bankroet’-campagne – zie elders in dit magazine. Een opgemerkte deelnemer aan de actie was Koenraad Coppens, voorzitter van kwb.