Worldwide investments in cluster munitions

RBS zal niet meer investeren in clustermunitieproducenten

De Royal Bank of Scotland heeft vorige week verklaard dat ze niet meer zal investeren in producenten van clustermunitie. Het rapport Worldwide investments in cluster munitions; a shared responsibility van Netwerk Vlaanderen en IKV Pax Christi én de hevige publieke druk die daarop volgde door een campagne van Amnesty International UK, vormden aanzet hiertoe.