Doe een gift

Ook jij kan ervoor zorgen dat FairFin rechtstreeks op het beleid van banken weegt, via onderzoek, lobbywerk en campagnes. Jouw gift is een belangrijk signaal dat het anders kan én moet. Dankzij jouw financiële steun kan FairFin blijven ijveren voor structurele verandering in de financiële sector.

Om al onze plannen en projecten te realiseren, kan je ons steunen met een eenmalige gift of een doorlopende opdracht, op het rekeningnummer IBAN: BE10 5230 8038 6504 en BIC: TRIOBEBB  van FairFin met de mededeling ‘gift’. Bij een gift vanaf 40 euro ontvang je via het fiscaal attest tot 45% terug!

Ik wil een automatische, doorlopende opdracht starten via mijn bank

Met een automatische opdracht aan de bank hoef je maar één keer een regeling te treffen. Je kan bijvoorbeeld opdracht geven om een vast bedrag per maand overmaken.

Kan ik ook op een andere manier steunen?

Via een duurzame spaarrekening van Triodos Bank of vdk bank kan je je interest (gedeeltelijk) afstaan aan FairFin.

Je kan ook als vrijwilliger aan de slag bij FairFin

Meer info over de besteding van mijn gift

Als structurele donateur ontvang je elk jaar een kort jaarbericht met de belangrijkste activiteiten van FairFin in het voorbije jaar, inclusief een financieel overzicht van de inkomsten en uitgaven van de organisatie. Als je graag op de hoogte wil blijven van onze activiteiten, kun je je gratis inschrijven voor het maandelijkse e-zine.

De volledige jaarrekening met een gedetailleerde besteding van de inkomsten uit giften, het controleverslag van de bedrijfsrevisor, de begroting, de waarderingsregels en informatie i.v.m. de loonspanning kan je opvragen bij FairFin.

Ethiek & privacy

FairFin is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving. Dit impliceert dat FairFin de Deontologische Code voor Fondsenwerving navolgt.

FairFin beheert zelf haar databank met contactgegevens. De organisatie respecteert de Belgische wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Je hebt ten allen tijde het recht om je gegevens op te vragen en aan te passen. Indien je verder geen brieven, e-mails of telefonische berichten wenst te ontvangen, geef je een seintje via 02 201 07 70 of via info@fairfin.be.

Fiscaal attest

Giften aan FairFin zijn vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar. Met het fiscaal attest dat je jaarlijks uitkeren, krijg je tot 45% van je gift terug via de belastingen. Meer informatie over het fiscaal attest via deze link.

Vragen? Meer weten over een financiële gift aan FairFin? Contacteer Johan Sonneville, via johan.sonneville@fairfin.be of via 02 201 07 70.