- SpaarPlus Rekening van vdk bank

vdk bank is een kleinere bank die vooral actief is in Oost- en West-Vlaanderen. Bij haar oprichting in 1926 richtte de bank zich vooral op de brede arbeidersklasse, die niet welkom was bij de commerciële banken. Ook nu nog zegt vdk bank sociaal-maatschappelijk engagement hoog in het vaandel te houden. In oorsprong was het voornamelijk een spaarbank, maar heeft ondertussen haar productaanbod uitgebreid. Op de Bankwijzer ranking staat vdk bank op de 3de plaats, maar het is wel de best scorende bank met een zichtrekening.

De meest duurzame spaarvorm bij vdk bank is de SpaarPlus Rekening. Het geld van deze spaarrekening wordt uitsluitend ingezet ten voordele van sociale initiatieven. Je kunt bij deze spaarrekening kiezen om intrestafstand te doen ten voordele van FairFin.

vdk bank biedt ook nog andere spaarvormen aan, zoals de E-spaarrekening of Rentespaarrekening, maar daarvan gaat het geld niet noodzakelijk naar duurzame projecten. Het wordt wel getoetst aan een aantal uitsluitingscriteria, en scoort hiervoor in het Bankwijzer onderzoek de derde beste score.

Een SpaarPlus Rekening openen kan in elk VDK-kantoor of online. Meer informatie op de website van vdk bank