Opbrengst en risico

superheld

Het is niet omdat je kiest voor een duurzamer product dat daarom je financiële opbrengst minder hoeft te zijn. Diverse onderzoeken wijzen uit dat de opbrengsten van duurzamer beleggingsfondsen bijvoorbeeld, niet minder zijn dan deze van gelijkaardige klassieke varianten. Een oud, doch zeer gezaghebbend rapport terzake is afkomstig van het Financial Institutions forum van de Verenigde Naties met name Demystifying Responsible Investment Performance.

Je geld ergens plaatsen is niet vrij van risico. Ook niet als dit duurzamer gebeurt. Ook projecten met duurzame intenties kunnen falen of in terugbetalingsproblemen komen. Enkel bij spaar- en termijnrekeningen heb je een overheidsdekking (100.000 euro per persoon per bank).

Bepaal vooraf of je financieel en maatschappelijk rendement verwacht en welke risico’s je wilt lopen. Obligaties (bonds) zijn minder riskant dan aandelen (shares).  Informeer je over de te verwachten rendementen en risico’s. Plaats je geld niet in producten die je niet begrijpt.

Beleggingsfondsen hebben als doel : je laten meeliften op het succes van de geselecteerde aandelen of obligaties op de beurs. Wanneer het goed gaat met de financiële waarde van de gedane beleggingen (de koers van het aandeel stijgt bijvoorbeeld) ,stijgt ook de waarde van je inbreng. Als het slecht gaat (de koers van het aandeel daalt) deel je mee in de verliezen.

Houd er ook rekening mee dat er aan de verkoop van fondsen extra inkomsten vasthangen voor de bankier: onder de vorm van commissie op de verkoop bijvoorbeeld.  En extra kosten voor jou: onder de vorm van in- en uitstapkosten bijvoorbeeld. Bovendien zal de fondsbeheerder ook jaarlijks een beheersvergoeding aanrekenen.