Pensioensparen vs. langetermijnsparen

Pensioensparen en langetermijnsparen vallen binnen de pensioensopbouw van de “derde pijler”. Ter informatie of herinnering: de eerste pijler is het wettelijk pensioen. De tweede pijler is een aanvullend pensioenkapitaal die u eventueel opbouwt, als werknemer via een groepsverzekering, of als zelfstandige via een vrij aanvullend pensioen. Binnen de derde pijler heeft elke belastingplichtige de mogelijkheid om op eigen initiatief wat extra geld opzij te zetten met een bepaald belastingvoordeel.

U kan momenteel tot maximaal 940 euro per jaar investeren in een pensioenspaarproduct, waarop u een belastingvermindering van 30% kan genieten. Dit belastingvoordeel wordt niet beperkt indien u fiscaal voordeel geniet op een hypothecaire lening, in tegenstelling tot het langetermijnsparen.

Investeringen in het langetermijnspaarstelsel leveren u eveneens een rechtstreekse belastingvermindering van 30% van het geïnvesteerde bedrag op. Het maximumbedrag dat hier  jaarlijks in rekening mag brengen, hangt af van uw netto beroepsinkomen (voor het inkomstenjaar 2016 maximum 2.260 euro per belastingplichtige). Dit bedrag moet u zien als een soort korf, waarin ook premies van andere levensverzekeringen (bv. schuldsaldo) en de kapitaalaflossingen alsook eventuele intresten van uw woonkrediet kunnen zitten.

U kan via drie soorten beleggingen aan pensioensparen doen: via een pensioenspaarfonds (BEVEK), een Tak-23 of een Tak-21 verzekeringsproduct. Enkel het laatste biedt kapitaalsgarantie, maar sommige mensen verkiezen een meer risicovol product aangezien het om een heel lange termijn belegging gaat. Langetermijnsparen kan enkel via een Tak-21 verzekering.